Wat zijn biociden en welke risico’s houden ze in voor mens en milieu?
Última bijgewerkt: setembro de 2022

No artigo

Wat zijn biociden en welke risico’s houden ze in voor mens en milieu?
dossiê

Biociden zijn chemische stoffen die men gebruikt om ongewenste of schadelijkeorganen te bestrijden, denk maar aan desinfectiemiddelen, conserveermiddelen en plaagbestrijdingsmiddelen. Als je biociden niet correct gebruikt, kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom wordt een biocide eerst beoordeeld op zijn werking en de veiligheid voor mens en milieu, alvorens hij mag verhandeld worden. Die beoordeling vasta em een ​​Europese richtlijn.

Classificar biocida

123m_desinfecterend_ziekenhuis_handen_2022.jpg

Biociden zijn pesticiden die niet worden gebruikt om de teelt van planten te beschermen. Het gaat om een ​​ruime groep van producten die noch gewasbeschermingsmiddelen, noch geneesmiddelen, noch cosmetische producten zijn.

Biociden kan je onderverdelen in vier groepen:
  1. Ontsmettingsmiddelen, antibacteriële en antimicrobiële middelen: onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen voor de huid (bv. handengel, antibacteriële doekjes, antiseptische zeep), para água (bv. chloor in zweantjep den voor vom zwembaden in utero water), groot zonnebanken en stituten , instalações esportivas, enz. (bv. bleekwater e outros produtos de cloro, zuurstofwater, álcool de mais de 60%, enz.).
  2. Beschermingsproducten: voor hout (por meio de creosoot), leer, stoffen en bouwmateriaal (por meio de moswerende middelen voor beton).
  3. Producten die als schadelijk beschouwde soorten bestrijden, die geen verband houden met plantenteelten (vlooienwerende halsbanden, muggen- en vliegenwerende spuitbussen en verstuivers, luizenwerende shampoo (curatieve mi shampoo wordt als een de schougenewbestrienddelj!), en honden, vergiftigd aas voor ratten en muizen, enz.).
  4. Andere biocidan (aangroeiwerende producten voor schepen, producten die worden gebruikt voor het balsemen van lijken en taxidermie…).
READ  Vijf vragen sobre schurft na uitbraak em Leuven: o que é het precies, hoe loop je het op en hoe behandel je het?

Lees ook: Wat zijn de gevaren van insectenbestrijdende middelen binnenshuis?

A carrinha biocida de Risico

Gebruik de biociden ligt um de oorsprong de ongeveer 4% de jaarlijkse oproepen naar het Antigifcentrum. Jonge kinderen en huisdieren zijn er de voornaamste slachtoffers van.

De risico’s van biocidegebruik beoordeelt men zowel voor mens, voor dier als voor het milieu. Ook evaluert men of het gebruik van een voorwerp dat met het biocide is bewerkt, risico’s oplevert. De risico’s die een biocide inhoudt, staan ​​afgebeeld op het etiket in de vorm van een symbool. Er zijn drie soorten gevaren:

  • Fysisch gevaar (ontplofbaar de brandbaar)
  • Gevaar para gezondheid
  • Gevaar para o meio

Lees ook: Hoe kan je je (ongeboren) baby en kinderen beschermen tegen hormoonverstoorders?


Welke zijn toegelaten?

Enkel wanneer de werkzame stof in de biocide é goedgekeurd na Europa, mag je de biocide verkopen de gebruiken. Op de Belgische markt é de verkoop van meer dan 1.600 producten toegestaan ​​die onder de biocidencategorie vallen. Op het etiket van een goedgekeurde biocide staat een toelatingsnummer. Em de lijst van toegelaten biocida kan je nagaan of het nummer op het etiket een officieel toelatingsnummer is.
Sommige biociden zijn enkel toegelaten for professioneel gebruik en mogen dus niet verkocht worden aan het grote publiek. Dat zijn de zogenaamde biociden van het gesloten circuit. Ze houden namelijk een groot risico em voor de gezondheid. Ze kunnen bijvoorbeeld giftig, kankerverwekkend of bijtend zijn of genetische veranderingen veroorzaken.

READ  Maaike: 'Sinds mijn bevalling krijg ik geen orgasmes meer'

Lees ook: Website geeft informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten


Alternativa para biocida

Aangezien biociden risico’s inhouden voor mens en milieu, kan je ze beter vervangen door niet-chemische alternatieven. Dicas de Enkele:
  • Voorkomen é melhor dan genezen. Laat dus geen etensresten achter in open lucht, maar sluit je vuilnisbakken hermetisch af. Zo trek je geen ongewenste dieren aan.
  • Geef niet-chemische alternatieven een kans, bijvoorbeeld rattenvallen, vliegenramen de muskietennetten.
  • Bescherm je planten door natuurlijke vijanden aan te trekken. Lieveheersbeestjes helpen bijvoorbeeld tegen bladluizen. Verder beschermen gebroken eierschalen je planten tegen slakken.

Lees ook: Zo verdelg je mieren zonder gebruik van pesticiden


Laat gehoorverlies je liven niet beïnvloeden.

Laat gehoorverlies je liven niet beïnvloeden.

Phonak

O impacto de geohorverlies em onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Teste de graça nog jouw gehoor com o melhor teste online grátis.

Teste nu je gehoor…

Artikels sobre gezondheid na caixa de correio? Schrijf je onze nieuwsbrief on ontvang een livre e-book com gezonde ontbijtrecepten.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info