Waar blijft dat masterplan om fossiele markstoffen uit te bannen?

Rawpixel (CC0)

Onze afhankelijkheiid van Russisch gas, de energiecrisis of klimaatverstoring: MO*ontwikkelaar Jonas van der Slycken ziet ontelbare ons Gebruik van Fossiele markstoffen aan banden te leggen. Maar hoe zou een doortastend beleid dat ook nog eens social en rechtvaardig is er kunnen uitzien? “De gebruikelijke politiek, die veelal bestaat uit het blussen van brandjes, kunnen we ons steeds minder veroorloven.”

Koolstofbelastingen zijn vaak voorkomende ideeën om on koolstofgebruik duurder te maken en te reduceren. Maar terwijl zulke progressieve initiatiatiate helpen te vermijden dat de zwakste schouders de grootste lasten dragen, zijn ze geen garantie om fossiele markstoffen daadwerkelijk onder de grond te houden.

Bovendien zijn koolstofbelastingen allicht niet genoeg om een ​​nuluitstoot te bereiken. Collectief zijn nós imers rijk genoeg om onze planet op te stoken en haar bewoners vrolijk richting klimaatchaos te duwen.

Neen, om te vermijden dat de vervuiler betaalt – maar wel blijft vervuilen – zijn meer waterdichte maatregelen nodig. Zeker nu de droogte uit de hand begint te lopen.

De Grote Drote

De verwachte Verão de Amor em 2022 bleek toch vooral de zomer te zijn van de Grote Droogte. De grootste droogte, tot dusver. Conheceu as lâminas verdorde geral, bem como o que é herfst. Fauna e flora kreunen zichtbaar onder de waterschaarste.

Em junho stierven em de Amerikaanse staat Kansas duizenden runderen door de aanhoudende hitte. Een mae depois telden Spanje en Portugal hun hittedoden. No Paquistão e na Índia bereikten de temperaturen in mei bijna 50 °C, akelig dicht bij de ‘thermische limiet’ van een menselijk lichaam. Een nuchtere en trieste vaststelling, veel meer kunnen we immers niet aan.

Jaarlijks sneuvelen weerrecords. Weerfenomenen nemen steeds grilliger proporties aan.

Behalve het menselijke leed zijn ook de economische gevolgen nauwelijks nog te overzien. De Langste rivier van Frankrijk, de Loire, é o primeiro passo. Ook het peil van de Rijn kwam zo laag te liggen dat het de Europese economie schaadde. Schepen konden maar een fractie van hun gebruikelijke carga meenemen.

De wereldeconomie schiet zichzelf meer en meer in de voet door het gebruik van fossiele markstoffen onvoldoende aan banden te leggen.

Vergis je niet: bijeen klimaatverstoring van 1,2 °C hebben we al te made met deze ontwrichtingen. Ik hod mijn hart vasto voor de rampan die zich onderweg zullen voordoen. Mais uma vez, conhecemos o huidige beleid afstevenen op een klimaatverstoring van 3,2 °C tegen 2100.

READ  O que é gebeurt er em IJsland?

Mislukte oogsten, bosbranden, hevige regenval en de daarbij horende overstromingen laat ik voor onze gemoedsrust mesmo buiten beschouwing. Jaarlijks sneuvelen weerrecords. Weerfenomenen nemen steeds grilliger proporties aan. Dat é exato waarvoor klimaatwetenschappers ons al decennia geleden waarschuwden.

antwords eficaz

Het is goed dat we minder water verbruiken en dat er een droogteplan is. Het schoorvoetende beleid om te ontharden, water te bufferen en te laten insijpelen é welgekomen. Alleen, zolang nós het gebruik van fossiele markstoffen niet terugschroeven blijft het dweilen met de kraan open.

Wat helaas nog ontbreekt, alle zogezegde klimaatmaatregelen (inclusief koolstofbelastingen) ten spijt, é um masterplan om fossiele markstoffen aan de bron droog te leggen. Wat het klimaat betreft, é vroegtijdige actie nochtans van levensbelang. De gebruikelijke politiek, veelal bestaat uit het blussen van brandjes, kunnen we on steeds minder veroorloven.

O plano de Edwards e Cox voorziet ook in the noden van individuen, family, gemeenschappen, regio’s en de economie.

Aangezien nós nu al de schijn ophouden dat nós de ecologische crise aanpakken, waarom nós também não morremos écht willen bezweren? Met praktische antworden en concreto oplossingen.

Lee ok

CC0

Denk bijvoorbeeld aan Larry Edwards e Stan Cox, morreu hun ‘Limite e adapte‘-plan een flexibele oplossing bedachten para hachelijke situatie waarin we ons bevinden.

De twee Amerikanen deden hun alomvattende plan uit de doeken in het wetenschappelijke tijdschrift Soluções. Hun doelstelling: een beleidsvoorstel op national niveau om snel de emissies van fossiele markstoffen tot nul te herleiden.

O plano é niet alleen eerlijk en rechtvaardig, maar voorziet ook in de noden van individuen, family, gemeenschappen, regio’s en de economie. Bijvoorbeeld door rekening the houden met de verschillende verwarmingsbehoeftes in koudere gebieden.

Terwijl bestaande oplossingen zich vaak beperken tot het uitbouwen van hernieuwbare capaciteit en het stturen van gedrag via belastingen en subsidies, bestaat het plan van Edwards en Cox uitdrie niveaus.

Eerste niveau: plafonds waterdichte

Ele é o melhor niveau uit het bepalen van een zogenaamde cap. Dat é de hoeveelheid fossiele markstoffen die een economie als België jaarlijks maximaal mag gebruiken. Het gaat dan over de consumptie van steenkool, olie, gas en de koolwaterstoffen uit handel.

Importadores krijgen niet-verhandelbare vergunningen om een ​​bepaalde hoeveelheid op de markt te brengen. Die zijn bovendien free om te vermijden dat er inflatiespiralen ontstaan. Als er toch inflatie of woekerzucht zou ontstaan, kunnen prijscontroles die helpen bestrijden.

READ  Como a imigração deixou sua marca em Amsterdã

Ele é belangrijk om rekening te houden met handelspatronen. De laptop waarmee ik deze coluna schrijf, é gemaakt na China. Aangezien ik het toestel hier gebruik, moeten de daarvoor gebruikte fossiele markstoffen toegewezen worden aan België.

De Belgische gasconsumptie zouden we tegen 2032 tot nul kunnen herleiden.

Doordat de consumptie van fossiele marksfornen geplafonneerd wordt, staat op forhand al vastas marcas hoeveeltoffen een land er jaarlijks kan doorjagen. Vandaar dat ecologische economen en ontgroeidenkers zo’n fan zijn van cápsulas, maar dat terzijde.

Aangezien nós het gebruik van fossiele markstoffen beter zo snel mogelijk afbouwen, moet dat op relatief korte termijn dalen. Tien jaar, bijvoorbeeld. Die termijn zou ideal zijn om de omwenteling klaar te spelen.

Em die tien jaar neemt het gebruik van kubieke meter gás, vaten olie en tonnen steenkool (todos os manuais incluídos) em tien gelijke stappen af, zodat je daarna werkelijk een nuluitsrentoot kunt realise. De Belgische gasconsumptie, om maar een voorbeeld te geven, zou je op die manier tegen 2032 tot nul kunnen herleiden.

De onderstaande illustratie maakt dat duidelijk.

© Fransesca Van Daele

Het bovenstaande voorbeeld geldt para een land dat fossiele markstoffen invoert. Een land dat zulke markstoffen produtor, kan eveneens een boné toepassen op de productie, in plaats van op het gebruik. Noorwegen zou zijn gasproductie kunnen terugdringen tegen 2032 em plaats van zich verder te verrijken aan Europa’s afhankelijkheiid van gas, en zo klimaatchaos aan te wakkeren.

Tweede niveau: massale mobilisatie

Het tweede niveau é uma grande mobilização da economia. Veja o ‘Green New Deal’. Zo’n mobilisatie is nodig om het gebruik van fossiele markstoffen te vervangen door of uitbouw van energie die for 100 procent hernieuwbaar is, eletrificatie, een aangepast elektriciteitsdistributienet en energiebesëparntie en -eff.

Digitale rantsoenkaarten geven weer hoeveel fossiele markstoffen personen kunnen aankopen.

Tijdens die transitie é het nodig om de dalende fossiele bronnen gericht toe te wijzen aan bepaalde sectoren, zodat mensen altijd in hun behoeften kunnen voorzien. Een belangrijke setor é o setor de energia, zodat de overgang tijdig wordt gemaakt.

Het is ook essentieel om bepaalde sectoren te heroiënteren. Dat gebeurde trouwens eerder al, tijdens de coronacrisis of de economische omschakeling van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volgens Edwards e Cox zijn dat historische voorbeelden voor de schaal, omvang en snelheid van de mobilisatie die vandaag nodig is.

READ  Dedonder: “Heropbouw van Defensie inicia o seu time” | Binnenland

Derde niveau: rantsoeneren bij tekorten

Também de uitbouw van alternatieven de dalende beschikbaarheid van fossiele bronnen niet kan bijhouden, probeer je dat ten slotte in evenwicht te brengen. Dat gebeurt in de vorm van hoeveelheden in volume en gewicht, niet via de prijs zoals vandaag gebruikelijk is. Digitale rantsoenkaarten, waarover individuen zouden beschikken, geven weer hoeveel fossiele markstoffen personen kunnen aankopen.

Zelfs zonder het invoeren van zo’n plan, zijn er belangrijke less uit te trekken for het huidige beleid.

Bij tekorten zullen die rantsoenen de personen conheceu o grootste verbruik het hardst treffen. De rol van dat derde niveau é een rechtvaardige en eerlijke verdeling van markstoffen en de garantie van electriciteit, zodat in ieders behoeften wordt voorzien.

Ele é een laatste redmiddel dat em hoge nood aangesproken kan worden, zodat de transitie ordelijk en social duurzaam verloopt.

Voor wie en wat wat?

Een groep Europese landen, belangrijke economische spelers of enkele pioneiros kunnen het voortouw nemen in implementatie van dit masterplan. Zo kunnen ze een nieuwe dynamiek teweegbrengen in de wereldeconomie en mondiale (geo)politiek. Daarna zouden e outros landen zich kunnen aansluiten.

Maar zelfs zonder het invoeren van zo’n plan, zijn er belangrijke lessen uit te trekken for het huidige beleid. Landen zouden europeu via een boné hun afhankelijkheid van (Rússia) gás versneld kunnen afbouwen. Prijscontroles, e também prioriten wat betreft het middelengebruik en een eerlijke greenling van fossiele markstoffen zijn onontbeerlijk voor een sociale en rechtvaardige transitie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Waar wachten we nog op om de fossiele industrie voorgoed droog te leggen?

In tegenstelling tot belastingen op koolstof zorgt een boné ervoor dat het gebruik van fossiele markstoffen effectief krimpt tegen een concreto datum in de nabije toekomst.

Het voordeel van een ambitieuze boné está em tegenstelling tot de bestaande vage plannen met 2050 als horizon

Kortom, ele é een masterplan om tegelijkertijd onze afhankelijkheid van (Russisch) gas te reduceren, vandaag onze klimaatveranwoordelijkheid te nemen en een sociale en rechtvaardige transitie te garanderen.

Rekening houdend met het tempo waarmee het leven op aarde aan het verdampen is, waar wachten we dan nog op om de fossiele industrie voorgoed droog te leggen?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info