Sobre ons | Comité Económico e Social Europeu

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan ​​​​door een Economisch en Sociaal Committee en (…), die een advisorrende taak hebben”

1957, EU-Verdrag, art. 13

329 então

para 5 anos

Leden?

Vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden e outras organizações maatschappelijke, beroeps-, economische en culturele.

As palavras são usadas para abrir a porta de exibição e a porta benoemd de Raad para ver o período de 5 anos.

3 grupos

 • Werkgevers Grupo 1
 • Werknemers Grupo 2
 • Organizações Maatschappelijke Grupo 3

Voorzitter 2 vicevoorzitters para 2,5 anos

Ons trabalho: advies uitbrengen

Comissão Europeia, Parlamento de Raad > ADVIESAANVRAAG

ESC > INICIATIVA EIGEN

escritório > TESTAMENTO

Relator em studiegroep Leden aangewezen porta groepen

Repórter > ONTWERPADVIES (vaak Samen conheceu studiegroep)

Afdelingen
> DISCUSSÃO > CONSENSO

 • Werkgevers Grupo 1
 • Werknemers Grupo 2
 • Maat-
  schappelijke
  Organizações
  Grupo 3

PLENAIRE VERGADERING > DESENVOLVIMENTO SOBRE ADVIEZEN

AVISOS DE GOEDGEKEURD wordt naar EU-instellingen gestuurd en officieel bekendgemaakt

Werkorganen

 • ECO
 • DENTRO DSMO
 • DEZ
 • SOC OVM
 • NAT SDO
 • REX

6 anos

ECO
Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang
DENTRO
Interne Markt, Produção e Consumo
DEZ
Vervoer, Energie, Infrastructuur e Informatiemaatschappij
SOC
Werkelegenheid, Sociale Zaken e Burgerschap
NAT
Landbouw, Plattelandssontwikkeling en Milieu
REX
Externo Betrekkingen

1 Comissão

CCMI
Adviescommissie Industriële Reconversie

3 anos atrás

WDEM
Waarnemingspost Digitale Transitie en Eengemaakte Markt
WDO
Waarnemingspost Duurzame Ontwikkeling
WAM
Waarnemingspost Arbeidsmarkt

3 outros organos

ESG
Semestre Ad-hocgroep Europees
LG
Verbindingsgroep
FRRL
Ad-hocgroep Grondrechten en de rechtsstaat

Missão do CESE

O CESE, dat meebouwt aan de Europese integratie, draagt ​​​​bij tot de versterking van de democratische legitimiteit en de efficiency van de Europese Unie door maatschappelijke organisaties in de lidstaten de mogelijkheid te bieden hun standpunten horeniveau op Europees

O CESE vervult drie essentiële tomado:

 • het draagt ​​​​ertoe bij dat de Europese beleidsmaatregelen en wetgeving beter worden afgestemd op de economische, sociale en burgerlijke realiteit door advies te geven aan het Europees Parlement, represent de Raad en de Europese van Commissie en daarbij te varite makenat de gebruik in dialoog te gaan en te streven naar consenso, waarbij het algemeen belang voorop staat;
 • o bevordert de ontwikkeling van een Europese Unie meer op participatie berust en dichter bij de burgers staat door te fungeren als het instituicione orgaan dat maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt en informert, het een stem en dialooermeefe a
 • O desenho de waarden é de base para a integração europeia, é convertido para versterking van democratie, participatiedemocratie en de rol van maatschappelijke organizações na Europa e em Weld.
READ  Nederlanders vervroegen kerstvakantie en krijgen booster al na drie maanden: “Niet blijde boodschap waar je op hoopt”

Werkzaamheden van het CESE

O CESE é een adviesorgaan dat vertegenwoordigers van oa sociale en beroepskringen in Europe een formeel platform biedt om hun standpunten ten aanzien van EU-aangelegenheden kenbaar te maken. Aconselhado pelo Comité zijn gericht aan de Raad da Europese Unie, da Europese Commissie en het Europees Parlement. Zo Levert het Comité e belangrijke beijdrage um besluitvormingsproces van de Unie.

Voorzitterschap

Voorzitter

Vicevoorzitter para comunicações

Vicevoorzitter para begroting

Onstaan

Het Economisch en Social Committee é opgericht bij de Verdragen van Rome van 1957 met als doel de verschillende economische en sociale belangengroepen bij de totstandbrenging van de gemeenschappelijke markt te betrekken en dez instituições versele structuzeur hetse op op te k inform Europe Raad van ministers over allerlei zaken em verbos com o Europese Gemeenschap.

Em Europese Akte (1986), het Verdrag van Maastricht (1992), het Verdrag van Amsterdam (1997) e het Verdrag van Nice (2000) é o papel do CESE verder uitgebreid.

Leden

O CESE telefonou para 329 leden uit economische en maatschappelijke belangengroepen in Europa.
De acordo com a porta de entrada nacional, abra a porta de Raad de Europese Unie worden benoemd para verlengbare termijn de vijf jaar. A última data de lançamento de outubro de 2020, para o período de mandato 2020-2025.

De chumbo zijn incluído no drie groepen:

Het antal leden per lidstaat bedraagt:

 • Holanda, França, Itália: 24
 • Polônia, Espanha: 21
 • Roma: 15
 • België, Bulgarije, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zweden: 12
 • Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Kroatië, Litouwen, Slowakije: 9
 • Estland, Letland, Eslovênia: 7
 • Chipre, Luxemburgo: 6
 • Malta: 5

Taak van de leden

Este é o conselho de um conselho de Raad, de Commissie en het Europees Parlement sobre zaken van Europees belang.
Vídeo sobre o totstandkoming de een advies.

READ  Coronacifers | Druk op ziekenhuizen neemt verder af

Vídeo sobre o ciclo de vida de uma opinião.

Adviestaak

Em sommige gevallen é raadpleging van het porta EESC de Commissie de Raad verplicht, em outras facultatief. O CESE kan echter ook op eigen initiatief advies uitbrengen. A antal onderwerpen waarover het Comité verplicht moet worden geraadpleegd é uitgebreid com Europese Akte (1986) e Verdrag van Maastricht (1992). Sinds het Verdrag van Amsterdam kan het Committee over weer onderwerpen worden geraadpleegd, ook door het Europees Parlement. O CESE forneceu 170 conselhos por iniciativa própria (15 % por iniciativa própria). Todas as palavras avisadas por gestos naar de besluitvormingsorganen van da UE em vervolgens bekendgemaakt in het Publicatieblad.

De roll van het CESE in de EU

De rol van het CESE in de Europese Unie é de laatste jaren steeds groter geworden en omvat inmiddels veel meer e de basistaken die het bij de Verdragen kreeg toebedeeld. O Comité funciona no fórum para o mercado interno e organiza os mesmos com outros membros da UE que integram o grupo de hambúrgueres da UE.

Organização

1. Voorzitterschap no escritório

Om de tweeënhalf jaar kest het CESE zijn dagelijks bestuur: het “bureau”. De voorzitter en twee vicevoorzitters worden elk uit een van de drie groepen gekozen.

O voorzitter é veranwoordelijk para o goede verloop do werkzaamheden do CESE. Hij wordt bijgestaan ​​​​port of vicevoorzitters, van wie er éen verantwoordelijk is for communicatie en én for begroting.

De voorzitter vertegenwoordigt het CESE in betrekkingen met derden.

De voorzitter en het bureau onderhouden ook de relaties com Europese Vrijhandelsassociatie, de landen in Midden-en Oost-Europa, de Unie van de Arabische Maghreb, de ACS-landen, Latijns-Amerika e outros derde landen, e com a Europa van de hambúrgueres

READ  Isto é o quanto o fundador do Dogecoin DOGE »Crypto Insiders.

O belangrijkste taak van het bureau é organizado e coordenado pela organização da organização do CESE e pela vasta rede de beleidsrichtsnoeren para deze werkzaamheden.

2. Adelingen

O Comité diz-nos:

 • Economische en Monetaire Unie, Economische en Sociale Samenhang (ECO)
 • Mercado interno, produção e consumo (INT)
 • Vervoer, Energie, Infrastructuur e Informatiemaatschappij (TEN)
 • Werkelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC)
 • Landbouw, Plattelandssontwikkeling en Milieu (NAT)
 • Externe Betrekkingen (REX)

Em 2002, a EGKS-Verdrag recebeu a aprovação do CESE por uma comissão de consultoria Industriële Reconversie (CCMI).

3. Estudar

O conselho do Comitê foi feito para estudar a porta, incluindo o relator. De leden van een studiegroep kunnen een beroep doen op de hulp van advisors.

4. Subcomitês

O CESE mag for specifieke kwesties tijdelijke subcomités in the leven roepen, die op dezelfde wijze functioneren als of afdelingen.

5. Vergading Plenário

Het Voltallige Comité komt in de regel negen keer per jaar bijeen. Tijdens de plenaire vergaderingen wordter er gestemd over de ontwerpadviezen die door de afdelingen zijn voorbereid; een gewone meerderheid van stemmen volstaat om een ​​​​advies goed te keuren. De goedgekeurde adviezen worden vervolgens toegezonden aan de Raad, de Commissie en het Parlement en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

6. Secretaria-Geral

O Comitê foi escrito por um secretário-geral, por meio de um secretário-geral, que também foi enviado para o escritório.

O CESE telefonou a 700 medewerkers. Sinds 1 de janeiro de 1995 delen het EESC en het Europees Committee van de Regio’s een aantal diensten, zoals logistiek, IT en vertaling.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info