Obsessie por cijfers leidde tot zware overschatting van Russisch Leger

Hoe hebben nós decennia lang de Russische strijdkrachten zo kunnen overschatten? É het een Potjomkin-leger, beter in het poetsen van knopen dan in het vechten van orlogen? Volgens especialista em defesa Jan Kallberg em een ​​artikel op de site van denktank CEPA zijn we misleid doordat we alleen maar keken naar cijfers, in plaats van factoren als gevechtswil, disciplina en corruptie mee te wegen.

9 mei desfile em Rode Plein. Foto CC Wikimedia Commons

porta Jan Kallberg

Voor de mannen in het Kremlin is 9 mei, de Dag van de Overwinning een kans om hun geloofsbrieven op te poetsen als erfgenamen van wat veel Russen nog steeds beschouwen als de beste generatie – de mannen en vrouwen die met na den hun’ verslaan.

A conversa com Oekraïne é onvermijdelijk. Niet alleen lijdt Rusland de grootste verliezen sinds de Tweede Wereldoorlog, maar het doel is ook zogenaamd om Oekraïne te verlossen van een nazi-regime (hoewel het land geleid wordt door een democratisch gekozen joodse man).

Als de glimmende rijen Russische soldten em ganzenpas sobre het Rode Plein marcheren en vers overgeschilderd high-tech wapentuig over de klinkers hobbelt, moeten nós de vraag stellen die een jaar geleden waarschijnlijk niet hoe hoeche bijko ons: kunnen overschatten? É het, zoals sommigen nu zeggen, een Potjomkin-leger, beter in het poetsen van knopen dan in het vechten van oorlogen?

Gevangen na propaganda

Também dat zo é, dan é ele niet alleen een probleem voor de Russen. Het zou betekenen dat het Westen zich ernstig op zijn tegenstander heeft verkeken. Em feite lijdt het Westen aan padafhankelijkheid, een economisch begrip waarbij gedrag in het verleden het gedrag in het heden bepaalt los van de veranderde omstandigheden. Em geval heeft de NAVO een pad uit de Koude Oorlog gevolgd. Een oorlog tegen de Sovjets vereiste van de NAVO z’n verdediging com precisão precisa op te zetten om te compensador de kleinere aantallen.

Jarenlang geloofde men de verklaringen van de USSR en Rusland over hun capaciteiten en technische mogelijkheden omdat we ze gebruikten for onze wiskndige modellen. Voor deze kunst van het wetenschappelijk orlogvoeren moest de NAVO de kracht van de tegenstander in cijfers uitdrukken. Als volgens de Sovjets een gemotorisierd regiment jagers 20 km em 24 uur kon afleggen, werd dat getal in het NAVO-model ingevoerd. Omdat wij of USSR beschouwden als uitermate capabel, zaten de Sovjets gevangen in hun eigen propaganda. Dat weerspiegelde zich in het Russische denken: ze konden geen slechte militairen zijn, want de NAVO was bang voor ze.

READ  Zien: koning Felipe dineert e twee andere staatshoofden

Jarenlang geloofde de NAVO de verklaringen van de USSR na Rússia sobre hun capacidade e técnica mogelijkheden omdat we ze gebruikten for onze wiskndige modellen

Em Koude Oorlog, o NAVO em Westerse landen é encontrado por um kracht do Pacto de Warschau, você encontra a porta de um lado e o outro elk é feito por um aspecto de elk do strijdkrachten, também por outro kant de IJzeren Gordijn. Em jaren 1970 e 1980 foi de mogelijke uitkomst van een grote Europese orlog gebaseerd op cijfers die leidden tot aanbevelingen op basis van een wiskundige beoordeling. Nós conhecemos a Fulda Gap economie noemen. [Met de Fulda Gap doelde de NAVO in de Koude Oorlog op een zwakke plek waarvan de Sovjets bij een aanval op West-Europa gebruik konden maken. Het ging om de vlakte die liep van het midden van Oost-Duitsland naar de Rijn. De NAVO ging ervan uit dat honderden Sovjet-tanks van daaruit zouden uitzwermen over West-Europa en stationeerde duizenden manschappen bij de Fulda Gap, red.]

De schijnzekerheid van cijfers

Computadores de porta de computador são conhecidos por bracht do ministro da Defesa Robert McNamara (1961-’68) para o sistema de computador de sua equipe de soldados no Vietnã. No documentário da PBS ‘De Vietnam oorlog’ zei een ex-militar: ‘Als je niet kunt tellen wat belangrijk is, dan maak je wat je kunt tellen belangrijk.’ Een mogelijke oorlog in Europa werd ook een cijferkwestie.

Cijfers geven ons zekerheid em een ​​onzekere wereld waar nós investigamos om conclusies te trekken, terwijl nós omringd zijn door een mist van informatie. De último 60 jaar zijn cijfers de dados, mais de 1000 bij hoe de Westerse landen eerst de Sovjet-Unie e mais tarde de Russische Federatie inschatten.

READ  Investidores agrícolas estão investindo no cultivo de pistache na Espanha

Het Amerikaanse veldhandboek van het leger uit 1984 stelde: ‘Het voornaamste doel van de gecombineerde Sovjet-aanval is een tactisch succes suces snel omzetten in een operationeel succes door een goed geregaligesseersde.

Iedere westerse soldaat leerde hoe de Sovjets zouden vechten door te kijken naar propagandafilms van het Rode Leger

Vanuit het Westen beschouwd foi het Rode Leger een competente en goed georganiseerde tegenstander, die in staat was om met de troepen gezamenlijk snel een aanval te doen, nauwelijks of zonder voorafgegaan door een waarschuwing. Iedere westerse soldaat leerde hoe de Sovjets zouden vechten door te kijken naar propagandafilms van het Rode Leger die een snel optrekkende gewapende macht lieten zien die edere verdediging zou plawalsen of de heel.zegenomverte gen

tanques russos bij oversteek rivierRussische tankbrigade werd uitgeschakeld bij mislukte oversteek van rivier Donetsk em Donbas. Foto do twitter

Het Westen werd misleid door of comunistaische propagandamachine omdat die als enige de Sovjet-capaciteiten met filmbeelden toonde. Nós geloofden dat Russische gewapende eenheden open vlakten zouden doorkruisen, com gemak rivieren e kanalen zouden oversteken nadat hun engenhosos pontonbruggen hadden gelegd, omringd door een symfonie van goed geïnstrueerde artillerie en kanonnenvuur ingekaderd door de rookanslierten van SU-24 jachtvliegtuigen deden.

Nós keken naar de Sovjet e mais tarde naar de Russische slagorde, trokken wiskundige concluies en eindigden met een foute uitkomst.

Em plaats van op dag 75 van de aanval de Portuguese grens te passeren, haalden de Russen in werkelijkheid nauwelijks de volgende postcode in de Donbas

Nós misten de doorslagevende factoren

Nós entendemos que a situação era qua disciplina, lei, coordenação e mudança e o efeito da cultura decenal da corrupção em diefstal op troepen e material. Deze factoren konden niet worden in cijfers worden uitgedrukt en werden niet in het model ingevoerd. No dia 75 da anval de anval de Portugês grens te passeren, zoals het model van ‘Zeven dagen tot de Rijn’ voourzag, haalden de Russen em Werkelijkheid nauwelijks de volgende código postal em Donbas.

READ  As 10 notícias de hoje

Cijfers hebben ons vroeger ook para gek gehouden, het is niet de eerste keer. Em 1938 em München e em 1939 maakten de Duitse ministro van Buitenlandse Zaken Ribbentrop em de Duitse militaire top een studie van de Franse en Britse oorlogsvoorbereiding en mobilseringcapaciteit. De Duitsers maakten de inschatting dat de geallieeerden niet in staat waren om op korte termijn een grote oorlog aan te kunnen. De Duitsers dachten dat de cijfers de werkelijkheid weergaven: de geallieerden zouden niet de orlog verklaren vanwege Polen omdat ze er niet klaar voor waren. En dus viel Duitsland Polen em 1 de setembro de 1939 binnen. Twee dagen mais tarde verklaarden de Britten en de Fransen Duitsland de oorlog.

Gestolen ipads, kapotte banden

De cijfermatige inschatting foi feitelijk correto en leidde tot een nederlaag van de geallieerden en de terugtrekking uit Duinkerken, maar de algehele inschatting klopte niet en onderschatte de Britse en Franse wil om te vechten. WOII kostte minstens 50 miljoen mensenlevens, zette of helft van Europachter het Sovjet IJzeren Gordijn en vernietigde (gelukkig) het regime van de nazi’s zelf. De Britse wil om tot het einde te vechten, het Britse succes om de VS ervan te overtuigen om de middelen te schaffen en de daaropvolgende succesvolle strijd van de geallieerden konden niet in cijvangens word. De Duitse cijfermatige inschatting foi um momentopname de Britse em Franse militaire voorbereidingen em zomer van 1939 en niets meer dan dat.

Het wiskundige model bevatte geen variabel para troepen die terugkeerden naar Belarus om ipads gestolen e outros buit op de post naar huis te doen, miste de corrupt verkoop van gevechtsvoertuigen op band de zwarte markt door of de heorgangeisitechte in sect. Nós temos todas as informações sobre a porta de demonen van de Fulda Gap economie. Er é werkelijk geen andere verklaring hoe nós het Russische Leger zo erg hebben overschat.

Dit artikel mochten wij in vertaling overnemen van denktank Cepa

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info