Kader voor economische governance – Consilium

De economische governance van de EU is een belangrijke pijler van de economische en monetaire unie, die gericht is op het opor, monitorar e voar van economische oneevenwichtigheden die de nationale economieën kunnen verzwakken of door grensoverschrijdende overloopeffecten andere EU-landen kunnen treffen.

Meer bepaald bidt het kader de EU-landen sturing grande golpe:

 • bereiken van hun economische en budgettaire beleidsdoelen
 • coördineren van hun economisch beleid
 • aanpakken van macro-economische oneevenwichtigheden
 • waarborgen van gezonde overheidsfinanciën

Het kader is in de loop der tijd steeds greenr geraffineerd en op nieuwe economische uitdagingen toegerust door de totstandbrenging van:

 • het estabilidade- em groeipact: geheel van regels en procedures ter coördinatie van het nationale begrotingsbeleid in de EU; estam uit 1997.
 • het Europees Semestre: jaarlijkse cyclus voor de coördinatie van het economisch, begrotings-, arbeids- en social beleid in de EU; ingevoerd em 2011.
 • de pacote de seis– pt pacote duplo-regels: extra maatregelen ter aanvulling en versterking van het stabilitits- en groeipact, anangenomen in 2011 en 2013.

COVID-19-pandemie en de algemene ontsnappingsclausule

O início do período de crise do COVID-19 é feito de acordo com a necessidade de governança econômica. Daarom heeft de EU het kader herzien om rekening the houden met het onder invloed van de pandemie veranderende economische landschap.

Em março de 2020 activeerde de EU de algemene ontsnappingsclausule van het stableiteits- en groeipact, die een tijdelijke afwijking van de Europese begrotingsregels mogelijk maakt in de context van de pandemie en de economische gevolgen ervan.

De algemene ontsnappingsclausule zal in 2022 nog van kracht blijven en zal naar verwachting vanaf 2023 worden gedeactiveerd.


Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Nós zullen doeltreffende regels nodig hebben om ons begrotingsbeleid te sturen, en die regels moeten op solidariteit en veranwoordelijkheid berusten en aangepast zijn aan onze ambitieuze doelstellingen. Meer duidelijkheid over onze economische governance na de pandemie zal ons helpen ons beleid for 2023 and daarna beter te coördineren.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Herziening van het kader voor economische governance

Om consenso te bereiken sobre o toekomst van het kader voor economische governance heeft da Europese Commissie em fevereiro de 2020 een debate openbaar sobre de herziar geopend. Als gevolg van de COVID-19-pandemie werd dit later opgeschort en iem outubro de 2021 weer heropend.

Het debat gaat over de vraag hoe we na de COVID-19-crisis houdbare overheidsfinanciën kunnen waarborgen, hoe we macro-economische oneevenwichtigheden kunnen aanpakken en hoe we nieuwe prioriten in verband met de ingroene en kunnen digital transformat.

De bijdrage van de Eurogroep aan het debate sobre de herziening van het kader, em nauwe samenwerking conheceu de Raad Ecofin en het voorzitterschap van de Raad, melhor em Consensusvorming onder de lidstaten en de instellingen sobre de voornaamste uitdagingen en de passende antworden.

Aan de herziening van de economische governance draagt ​​​​de Eurogroep onde meer bij door reflexão estratégica sobre:

 • de rol en de doelstellingen van het begrotingskader in de economische en monetaire unie
 • de aspecten die onder het twopack vallen, zoals de ontwerpbegrotingsplannen, financiële bijstand en post-programmatoezicht
 • para a zona do euro relevante elemento do sixpack, zoals de relevância para a zona do euro de procedimento para macroeconomia oneevenwichtigheden

Op 9 de novembro de 2021 heeft de Eurogroep ook overeenstemming bereikt over een werkplan para themetische besprekingen over begrotingsregels met een bijna maandelijkse regelmaat.

De belangrijkste plano de trabalho de thema van het zijn:

 • evaluatie van de economische governance – eurozonedimensie
 • governançakader gericht op het begrotingskader para a zona do euro
 • eurozone-dimensie van de procedure para macro-economische oneevenwichtigheden

Richtsnoeren para os begrotingsbeleid para 2023

Op 2 mar 2022 heeft de Commissie richtsnoeren for het begrotingsbeleid for 2023 gepresenteerd om de coördinatie van het begrotingsbeleid en to begrotingsbeleid of Stabiliteits- en convergentieprogramma’s van de lidstaten para abril de 2022, te vergemakkelijken.

De medideling bevat 5 kernbeginselen para begrotingsaanbevelingen aan de lidstaten:

 • zorgen voor beleidscoördinatie en een consistente beleidsmix
 • waarborgen van de houdbaarheid van de schuld porta een geleidelijke en kwalitatief hoogwaardige begrotingsaanpassing en economische groei
 • bevordering van investeringen en duurzame groei
 • bevordering van begrotingsstrategieën die stroken met een middellangetermijnaanpak van begrotingsaanpassing, rekening houdend met de herste- en veerkrachtfaciliteit
 • diferenciação de begrotingsstrategieën, met aandacht voor de eurozone-dimensie

Op 15 de março de 2022 verwelkomde de Eurogroep de mededeling van de Commissie em 2 de março de 2022, em 2 de março de 2022, você terá que verwoordde pleidooi para um overgang de onde quer que você encontre begrotingskoers na zona do euro, mas também não há grote lijnen neutrale geaggregeerde begrotingskoers volgend jaar.

Tegelijkertijd houdt de Eurogroep zich gereed om in the spelen op de evoluerende economische situatiegezien de grote onzekerheid als gevolg van de Russische oorlog tegen Oekraïne.


Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep

Gelet op de onzekerheden en risico’s moeten wendbaar en flexibel blijven in onze beleidsrespons. Nós blijven het erover eens om voor dit jaar een ondersteunende begrotingskoers te handhaven. Voor de toekomst zijn nós ervan overtuigd dat het economisch herstel de weg zal effenen para een geleidelijke ontwikkeling van het begrotingsbeleid naar een in Grote lijnen neutrale algemene bewigtingskooms em 20 de voorla de kelar.

Paschal Donohoe, voorzitter van de Eurogroep

Em julho de 2022 foi Eurogroep, gezien de omstandigheden en in lijn met de landspecifieke aanbevelingen, van orordeel dat het ondersteunen van de totale vraag met begrotingsbeleid in 2023 niet gerechtvaardigd was. Nadruk moet veeleer liggen op de bescherming van de meest kwetsbaren en op het behoud van flexibiliteit om indien nodig aanpassingen door te voeren.

Het begrotingsbeleid in alle landen moet gericht zijn op het Waarborgen van de Schuldhoudbaarheid em op een duurzame verhoging van het groeipotentieel om het herstel te estimular. Het begrotingsbeleid moet worden aan de economische en budgettaire situatie van de lidstaten, ook wat betreft hun blotstelling aan de crise.

A porta de entrada para a estrutura de negócios e o investimento para investimentos de groene en de digitale transit blijven prioritair. Daarnaast wordt ook de energizante estrutura gediversifieerd en wordt de energieonafhankelijkheid verbeterd, rekening houdend met het REPowerEU-initiatief en, em voorkomend geval, door efficiënt gebruik te maken van het herstelfonds en andere EU-fondsen.

READ  CEO da Ilya: “A luz não vai apagar quando as usinas nucleares forem fechadas” | o interior

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info