‘Het placebo-effect moet júist in de spreekkamer worden besproken’

Prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan of Universiteit Leiden en Wetenschappelijk Diretor do Instituut Psychologie, doet onde quer que seja feito o efeito placebo. Zij vertelt over de toepassingen hiervan in de praktijk en de voordelen die dit kan bieden.

Psychoneurobiologische invloeden op gezondheid en ziekte bestrijken een race veld, aldus Evers. “Het gaat om vragen als ‘Spelen stressfactoren een rol bij ziekte? Zo ja, welke roll? Kan leefstijl beschermen tegen chronische ziekten?’.” Evers houdt zich hiermee zowel em Leiden als em Delft en Rotterdam bezig om de interdisciplinar samenwerking tussen verschillende vakgebieden te stimuleren. “Dit soort vraagstukken kun je namelijk niet oplossen door op één plaats binnen je eigen disciplina te blijven zitten”, escreveu Evers. “Daarvoor moeten juist bruggen worden gebouwd die niet alleen een wetenschappelijke basis hebben, maar ook gestoeld zijn op contacten met andere maatschappelijke partners en door met patiënten samen te werken.” Zo heeft Evers é um dos melhores cursos de Design Industrieel em Delft. “Wij gebruiken veel e-healthtoepassingen ter ondersteuning van patiënten”. Esses aplicativos são usados ​​em e-coaching para jogos sérios em realidade virtual.” Volgens Evers gaat het hierbij in feite om alles waarbij technologie kan helpen om het welzijn van de burger te bevorderen. “Ik gebruik het word ‘welzijn’ bewust, omdat het meer is dan alleen fysieke gezondheid e ook psychische en sociale aspecten behelst.” Een voorbeeld van een toepassing van de interdisciplinar samenwerking é de inzet van een virtualrealitytool bij het onderzoek naar het placebo-effect. “Hiermee kunnen jonge artsen en verpleegkundigen virtude feedback van patiënten krijgen die reageert op (non-)verbale signalen. Bij het placebo-effect é de arts-patiëntrelatie heel belangrijk en dat leren zij hiermee te optimiseren.” Daarnaast kan hiermee ook geleerd worden het nocebo-effect goed te leggen, weet Evers. “Als patiënten heel bang zijn voor bijwerkingen van medicijnen, vergroten ze – door er continu over te piekeren – juist de kans dat ze inderdaad bijwerkingen ontwikkelen. Door eerst in eenvoudige taal iets te vertellen over het nocebo-effect en dat dit invloed kan hebben, kun je dit proberen te verminderen.”

O efeito placebo é o efeito de verwachtings

Placebo-onderzoek é um dos fundamentos fundamentais de Van Evers. “Wij bekijken het placebo-effect als psychologisch leermechanisme. O que aconteceu com ele dat iets dat op zichzelf geen werkzaam stofje heeft, toch bepaalde effecten op ons welzijn in brede zin (fysiologisch en psychologisch) heeft, puur op grond van verwachtingen? Daar liggen leerprocessen aan ten grondslag die we kunnen analyseren.” Evers legt uit dot efeito placebo e verwachtingseffect é o mesmo que behandeling een rol Speelt. “Het gaat dus helemaal niet over een stofje waar niks inzit maar om alle reguliere behandelingen die worden toegepast waarin het placebo-effect een groot aandeel heeft. Bijna altijd é o mesmo que gebaseerd op een positieve verwachting. De leereffecten die bij het placebo-efeito een rol spelen, vinden hun base em um mecanismo de antal. Além disso, a informação é sobre nós ergens sobre krijgen, bijvoorbeeld dat het heel goed zou werken, van belang voor de beeldvorming. Het tweede enginee, condicionador, é het belangrijkste. Sugestões verbais em outros elementos werken alleen omdat men een bepaalde verwachting heeft vanuit het verleden dat iets een betekenis of kwaliteit heeft. Stel dat prof. Scherder iets zegt, dan geloof je hem veel eerder e wanneer deimmuun buurvrouw het zegt. Wij hebben geconditioneerde verwachtingspatronen die door onze cultuur e opvoeding levenslang zijn bepaald. O interessante é esse processo allerlei fysiologische effecten teweegbrengt.” Evers illustreert dit aan de hand van een voorbeeld. “Stel, je hebt veel trauma’s meegemaakt in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dan krijg je een negatief effect en een stressreactie, elke keer als je weer in een ziekenhuis komt. Isso tem efeito feite een nocebo.” Een generalizando-se e een oudere condicionado kan volgens Evers ook voorkomen. Ze geeft een voorbeeld uit de klinische praktijk: “Bij kinderen met reuma die met methotrexaat worden behandeld, zien we dat sommige er heel misselijk van worden. Heel vaak ontwikkelen ze aversieve reacties. Dat uit zich dan zodanig dat als zij op dinsdag methotrexaat krijgen toegediend, ze maandag al misselijk worden. Dit é alleen maar verklaarbaar com een ​​conditioningsmechanisme. Bij sommige kinderen gaat dat echter nog veel verder. De metotrexaatpillen zijn geel, en deze kinderen reageren op alles wat geel is met Gillen. Ok op een gele bal, de iets anders dat eigenlijk een positieve uitstraling heeft. Isso é uma generalização típica. Zo ontstaat bijvoorbeeld ook een angststoornis, en dat kan heel ernstig zijn.”

READ  Corona dá às crianças as mesmas queixas de um resfriado

Toepassing in de praktijk

Van het efeito placebo kan em een ​​ziekenhuis heel makkelijk gebruik worden gemaakt, aldus Evers. “Als patiënten een pijnstiller krijgen en dat ook weten, zullen ze veel minder pijn ervaren dan wanneer ze dat niet weten.” Veja o efeito tegenovergestelde com o efeito placebo, o efeito nocebo, com efeitos interessantes. “Dat onderzoek begon, toen onderzocht werd hoeveel bijwerkingen patiënten in controlegroepen die geen behandeling hebben gehad, relatorden. Het bleek dat ze evenveel bijwerkingen relatoren en ook precies die bijwerkingen die in de bijsluiter staan. Eigenlijk kon dat niet, want ze hadden geen werkzame stof gekregen. Heeft er alles mee te maken hoe wij denken mensen te moeten informaren over bijwerkingen, tot in detail, en daarmee een soort boemerangeffect creëren waardoor ze juist meer bijwerkingen krijgen.” Zo é bem conhecido dat wanneer bepaalde (nieuwe) andando na mídia de maneira besproken (‘gehyped’) dit eveneens kan leiden tot een ‘tsunami’ aan ongewenste effecten en bijwerkingen. “Het is voor de overheid dan ook lastig om op de juiste manier te communiceren”, geeft Evers aan. “Enerzijds moet de ernst goed naar voren worden gebracht, maar anderzijds wil men mensen niet bang feito em allerlei ongewenste effecten ‘oproepen’”. Men moet dus heel goed nadenken over water precies in de media wordt gecommuniceerd.”

Bem-vindo à informação?

Ele também está disponível para controle de informações sobre o estado de votação compartilhado (SDM). Hoewel SDM een ‘hot topic’ binnen de geneeskunde é em veel wordt aangehaald cq toegepast, é het volgens Evers zeker geen ideal model para todos os pacientes. “Essentieel é dat patiënten eerst worden geïnformeerd sobre o efeito placebo-en nocebo. Dat vormt nu total geen onderwerp van gesprek in de spreekkamer. Als je echter kijkt in welke mate het bijdraagt ​​​​aan de effectiviteit van de interventies, dan is het schrijnend dat we blijven made alsof that effect uitsluitend aan de medicatie alleen ligt. En dat terwijl iedere arts weet dat het placebo- en nocebo-effect een grote rol speelt in alles wat ze doen en het wel degelijk uitmaakt hoe iets wordt voorgeschreven en wat daarbij wordt verteld. Daarnaast vind ik dat de keuze aan de patiënt moet worden gelaten in hoeverre deze mee wil beslissen en wat hij de zij wil weten. Niet iedereen heeft behoefte aan supergedetailleerde uitleg over een behandeling of ingreep, terwijl dat voor een ander juist essentieel is om zich er zo goed mogelijk op voor te bereiden en gerustgesteld te worden. De informativoorziening moet dus op individueel niveau worden afgestemd.” Todos os dias para obter informações sobre o site aberto, também para o gaat om de risico’s e bijwerkingen, zodat patiënten er wel toegang toe hebben en zelf bepalen of ze die informatie opvragen.

READ  Europees netwerk Ecraid bundelt krachten in strijd tegen infectieziekten

Beïnvloeden van immuunsystemem

Evers en haar onderzoeksgroep hebben als een van de eersten laten zien dat het efeito placebo bij jeuk net zo werkt als bij pijn. “Também é possível usar anti-histamínicos bijvoorbeeld ggeven e een placebo, dan blijkt dat dezelfde immuunreactie optreedt. Weliswaar niet in dezelfde intensiteit, maar er is well een duidelijke simulatie van het effect op medicatie zoals dat eerder is gevonden. Met condicionamento worden dus fysiologische processen beïnvloed.” Evers stelt dat deze kennis op drie niveaus ingezet kan worden: op het niveau van de patiënt, in de communicatie en met de medicatie. “Em eerste geval kan men patiënten vooral laten focussen op het doel dat ze met een operatie nastreven, bijvoorbeeld werken de met hun kinderen spelen. Die doelstelling leidt ertoe dat ze beter herstelden na de operatie. Ten tweede é verterouwen binnen de arts-patiëntcommunicatie het belangrijkste onderdeel van het placebo-effect. De relatie met de patiënt é zeer crucial em openheid speelt hierin een rol. Behandelaars moeten eerlijk zijn: effecten overdrijven is niet zinvol, want patiënten zullen niet (snel) meer geneigd zijn hen te geloven. Ele é veel sterker om bijvoorbeeld toe te geven dat men het niet weet. Dat vergroot de geloofwaardigheid.” Também é mais recente Evers dat door gebruik te maken van het conditioningsprincipe er efficiënter kan worden voorgeschreven. “Nu wordt bijna altijd dezelfde dosering aan vrijwel alle patiënten gegeven waarbij geen rekening wordt gehouden met het conditioningsprincipe. Als je dat wel zou doen, zou je eerst een hoge dosis geven om erna het conditionings effect af te wachten en dan de Conditioning te herhalen. Vooral bij chronische ziektes é interessante, psoríase zoal, depressão e TDAH. Estudos hebben laten zien dat je op deze manier medicijngebruik effectiever kunt inzetten. Zeker bij het verminderen van chronische medicatie en bijvoorbeeld het afbouwen van onder meer antidepressiva zou dit heel waardevol kunnen zijn. Wereldwijd zijn er echter slechts zo’n 20 estudos op dit gebied gedaan; er is dus duidelijk behoefte aan meer onderzoek hiernaar.”

READ  Delftse onderzoekers ontvangen Koningin Máxima e Eurocommissaris Mariya Gabriel

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info