Hersenkrimp en -schade na een corona-infectie

No hersenen van mensen morreu een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt, zijn manen de besmetting nog veranderingen te zien in gebieden die een roll spelen bij ruiken en bij het geheugen. Dat é zelfs al zo na een milde infectie. De grijze stof, waarin de hersencellen zitten, está em die gebieden gemiddeld genoman iets dunner geworden. Ok é o que há de novo em geheel wat gekrompen, en zijn bepaalde cognitieve vermogens sterker afgenomen bij mensen die de infectie hebben doorgemaakt, vergeleken met niet-besmette mensen. Dat ontdekten Britse onderzoekers toen ze hersenscans van for in infectie com elkaar vergeleken van honderden deelnemers em een ​​Britse biobank. Resultado verschenen mandag em medisch wetenschappelijke tijdschrift Natureza.

Este é o primeiro estudo sobre o efeito de uma infecção por coroa ou de sua forma natural com a situação de infecção. Hierdoor kan met meer zekerheid worden gezegd dat de veranderingen samehhangen met de infectie. De effecten op het brein door het virus zelf komen of door de afweerreactie die een infectie opwekt, é op base van het onderzoek niet te zeggen. Ze zouden zelfs veroorzaakt kunnen worden doordat het reukvermogen in de neus na een infectie is uitgeschakeld en de betreffende hersendelen hierdoor tijdelijk geen prikkels meer krijgen.

Grijze stof

De Britten vergeleken twee hersen-scans de 785 mensen no Reino Unido Biobank tussen 51 e 81 jaar oud. No banco de dados hebben sinds 2006 honderdduizenden vrijwilligers hun medische gegevens gedeeld. Van de onderzochte groep hadden er 401 een SARS-CoV-2 infectie gehad voordat de tweede scan foi gemaakt. De resto, een vergelijkbare groep mensen, foi niet geïnfecteerd. Er zaten ongeveer vijf maanden tussen het moment van infectie en de tweede scan.

READ  É de pandemie 'verre van voorbij' de zijn we 'op weg naar het eindspel'? Uitspraken da OMS zijn minder tegenstrijdig dan ze lijken

Gemiddeld genoman foi de grijze stof, waarin de cellichamen van hersencellen zitten, sterker afgenomen in de geïnfecteerde groep in hersengebieden die the maken hebben met ruiken en met het onthouden van gebeurtenissen. Daarnaast zagen de onderzoekers aanwijzingen van zenuwschade in de olfactorische hersenschors, die bij ruiken betrokken is. No grupo geïnfecteerden foi obtido o volume de van het brein em zijn geheel iets afgenomen. Daarnaast scoorden zij lager op een neuropsychologische test die onde mais de verwerkingssnelheid van informatie en de mentale flexibiliteit test.

De gevonden verschillen waren wel klein, ze varieerden tussen 0,2 en 2 procent krimp. A seguir: no loop van het leven krimpen hersengebieden al van nature – zo krimpt de hipocampus, betrokken bij het geheugen, bij ouderen jaarlijks 0,2 tot 0,3 procent.

Ontregelde afweerreactie

De effecten van een infectie op het brein waren er ook na een milde infectie die mensen thuis hadden doorgemaakt. De verschillen tussen de mensen die wel en niet geïnfecteerd waren, bleven ook bestaan ​​wanneer de vijftien deelnemers buiten beschouwing werden gelaten die met ernstige Covid-19 waren opgenomen in het ziekenhuis.

Ter vergelijking deden de onderzoekers dezelfde analisar bij elf mensen die tussen de twee scans een longtsteking hadden gehad door een andere ziekteverwekker dan het coronavirus. Bij deze mensen vonden ze de hersenveranderingen niet terug die ze bij de covidgroep zagen.

“Ele é verrassend dat in deze studie ook vershillen worden gevonden bij mensen die de infectie thuis hebben uitgeziekt”, zegt neuroloog Matthijs Brouwer van het Amsterdam UMC. „Nós weten dat bij mensen met ernstige Covid-19 er effecten op de hersenen zijn te zien, waarschijnlijk door een ontregelde afweerreactie in het brein – een indirect effect van het virus. Het virus zelf não é nog nooit aangetoond in hersencellen.”

READ  Principais pesquisas sobre sistemas de alarme de epilepsia infantil em casa

Ele é wel de vraag hoe relevante deze bevindingen zijn in de behandelpraktijk, benadrukt Brouwer. „Ele é niet duidelijk of deelnemers aan deze studie op het moment van de scan klachten hadden. De enige informatie over hoe deelnemers in de studie functioneren komt uit de cognitie test die de onderzoekers afnamen, en die zegt niet zoveel over het dagelijks functioneren.”

Langetermijneeffecten

“Ele é een elegante, solide opgezette studie”, vindt David Linden, psiquiatra e hoogleraar translationele neurowetenschap aan Maastricht University. „Nós hier na een infectie met SARS-CoV-2 een versnell van de veranderingen in bepaalde hersengebieden die je sowieso met het toenemen van de leeftijd ziet. Bij de jongere leeftijden zie je nauwelijks verschil, bij de ouderen komt het effect van covid bovenop dat van de leeftijd.”

De studie onderstreept het belang om de langetermijneffecten van een milde covidinfectie in de gaten te houden, vindt Linden. De een infectie ouderen ook kwetsbaarder maakt om versneld dementie te ontwikkelen, zoals de auteurs opperen, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Heeft overigens geen zin om een ​​hersenscan te laten maken als je een milde vorm van Covid-19 hebt gehad, zegt Linden. “Het gaat om kleine gemiddelde effecten op groepsniveau, die vind je niet terug in een individu.”

Veja: Hersenmist bij long covid komt mogelijk door overactieve immuuncellen

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info