Gebrek uma inspiração? Schrijf een boek sobre ‘het verraad door links’

Mocht u toevallig een denker zijn met gebrek aan inspiratie, schrijft u dan een boek over ‘het verraad door links’. Quer niet alleen ‘kaas marcheert altijd’ (Elsschot), mas ook boos getetter over het leed dat progressieven de gewone mensen aan doen. A variante de goedverkopende de laatste jaren é os links de gewone mensen heeft verlinkt aan het grootkapitaal. Daarvoor waren het de Islam, de politieke correctheid en het welzijnswerk. En ooit tinha links de arbeider ook nog de natiestaat ontzegd.

Thomas Piketty sluit aan em dez rij. De Franse econoom verwierf – zeer terecht – wereldfaam met Capitaal in de 21e eeuw (2014) pt Capital em ideologia (2020). De strekking van die boeken é tweeërlei. Dez anos anteriores de rijken almaar rijker worden. Dez tweede dat dit geen natuurwet é maar het gevolg van politieke keuzen. Em het nu verschenen Ongelijkheid em ons stemgeddrag onderzoeken Piketty e zijn collega’s em welke mate die groeiende ongelijkheid komt door een merkwaardige verandering in het stemgedrag de afgelopen decennia. Vroeger origina hoger opgeleiden namelijk rechts en tegenwoordig links. Piketty spreekt over de de linkse voorhoede als de Brahmin à esquerdaeen kaste van politici die wel van denwerk maar niet van vieze handen houden.

Shagrokende fabriekslui

Piketty en zijn collega’s vrezen dat hierdoor de democratie op twee manieren in gevaar komt. Enerzijds omdat linkse partijen zich door hun groeiende hoger opgeleide achterban minder druk feito om inkomensverschillen. Met minder shagrokende fabriekslui e mais veganistische aprender em geledingen, zou links para saber sobre multiculturalismo e sobre geld praten. Anderzijds omdat Jan Modaal zich door dit linkse verraad in de kou gezet voelt en overloopt naar of populisten, zoals Geert Wilders of Donald Trump. En die maken ook veel werk van cultuur, zij het dan de cultuur van de witte man. Gevolg é volgens Piketty grotere ongelijkheid en meer ruzie, quer ele sluiten van compromissen over cultuur é lastiger dan over geld. Een belastingtarief é een holder ding, daarover kun je makkelijker afspraken feito dan sobre ‘de joods-christelijke cultuur’.

READ  Uma ilha como um caranguejo e o maior estádio de futebol do mundo: projetos paranóicos Evergrande

Klopt deze redenering ok? Não precisa. Het boek heeft twee verdiensten. Ele é een wedwijd vergelijkende studie van vijftig naoorlogse democratieën naar de invloed van inkomen, opleiding en vermogen op stemgedrag. Daaruit blijkt inderdaad dat nogal wat hoger opgeleide kiezers tegenwoordig wel en vroeger niet links stemden, dat de socialeconomische scheidslijnen tussen kiezers vervagen en dat de religieuze in land geende cultureeel. Dat zijn niet per se nieuwe inzichten, maar de verzameling onderliggende feiten is dat wel.

De andere verdienste é dat het boek het eigen verhaal kapot controleert, al geven de auteurs dat maar mondjesmaat toe. De verschillen in uitkomsten van verkiezingen zijn enorm. De particuliere geschiedenis van een land heeft zoveel invloed op welke partijen aan de macht komen, dat de uiteindelijke concluisie vooral is dat ‘democratie best ingewikkeld is’. Er é conflito veel, zowel over cultuur als over geld, en er zijn ook veel verklaringen.

Macron em Le Pen

Voor Frankrijk klopt het verhaal van Piketty. Daar neemt inderdaad Emmanuel Macron het namens de hoger opgeleide kiezers op tegen de laagopgeleide chterban van Marine Le Pen. Maar em Portugal zijn ouderwetse socialdemocraten aan de macht, inclusief de ambitie om welvaart van rijk naar arm te over te dragen. En er zijn ook nog altijd landen conheceu een klassieke links-rechts strijd, zoals Brazilië da Argentina. En em zoals terrestres Zuid-Korea e Taiwan speelt zowel de discussão tussen arm e rijk als de culturele strijd veel minder bij verkiezingen, daar zet de buitenlandse politiek de toon. En dan é er een land als Japan, dat zich amper in een model laat proppen door de veelheid aan factoren die er de verkiezingen beïnvloeden.

READ  Sindicato: "Macro gestão rejeita notícias de vendas como fake news e se recusa a consultar" | Economia

Voor een land als Nederland geldt dat de klassieke arbeider al Wiegel toen Wilders nog in de wieg lag. En daarna is-ie uit Nederland verdwenen, vervangen door een steeds hoger opgeleide bevolking en een ander soort onderklasse, van flexwerkers, dorpelingen zonder openbaar vervoer, vrouwen die zich een slag diploma in de rondenchronisch kenz. En die desesperado groep ziet er em Engeland, Denemarken da Itália weer anders uit. En lang niet overal stemmen deze mensen op radicaal-rechts. Dat maakt de problemen voor deze mensen of voor de democratie niet kleiner, maar de oplossing wel minder simpel.

Zo é também verheffing ronduit verdacht geworden. Ooit was het vanzelfsprekend dat linkse voormannen aan volksopvoeding deden, dat ze tegen hun achterban zeiden: niet te veel jenever drinken, ga liever studeren in de avonduren. Ongeletterdheid en achterstand waren iets om samen te overwinnen. Maar wie nu in een probleemwijk suggereert om kroket en sigaret te verbannen -dan leef je immers langer – kon wel eens te horen krijgen dat eerst de rijken eraan moeten, de juist de asielzoekers. Na folha de madeira de van Piketty en collega het wat omfloerst dat het begrip ‘sociale klasse’ gdepolitiseerd é, maar je kunt ook zeggen dat mensen zich minder makkelijk laten verenigen.

Ongelijkheid em ons stemgeddrag verzamelt een indrukwekkende hoeveelheid data in een mooi boek, waar een nogal genuanceerd oordeel uit rolt over de schuldvraag achter de ongelijkheid. Een flink deel van die vermaledijde arbeiders-die-doctorandus-werden não é altijd para verkleining van inkomens-en vermogensverschillen.

Sterker, em 2021 hadden zo’n beetje álle Nederlandse politieke partijen in hun programma staan ​​dat de vermogensongelijkheid kleiner moest worden. Ele era Mark Rutte, o besloot de boel bij het oude te laten. Typisch weer dat verraad links de porta.

READ  “Kom niet meer naar luchthaven”: Chaos op Schiphol op drukste dag in jaren na wilde staking KLM-personeel | Buytenland

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info