Financiële instrumenten van de EU hebben in 2020 tijdens de coronacrisis 29 miljard euro steun aan Europese kmo’s verleend – Regionaal beleid

12/02/2021

De Commissie heeft het samenvattend jaarverslag over of uitvoering van de financiële instrumenten in 2020 gepubliceerd. Uit het verslag blijkt data de financiële instrumenten in 2020 in total 29 miljard euro steun aan Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) andere startedstigden hebben verleend.

Van dit bedrag é 21,6 miljard euro (waarvan 7 miljard euro werkkapitaal) em het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) dez goede gekomen aan 478 000 kmo’s, com begrip van 375 000 micro-ondernemingen.

Volgens Elisa Ferreiracommissaris voor Cohesie en Hervormingen”,você pode obter instrumentos financeiros abertos e flexíveis e de maneira econômica para investir no que há de melhor em termos de coesão e investimentos extras. Mede dankzij deze instrumenten kon tijdens de coronacrisis snel steun aan kleine ondernemingen worden verleend zodat ze konden overleven e hun werknemers behouden. Ik roep de lidstaten en de regio’s op om in de periode 2021-2027 nog meer van financiële instrumenten en de voordelen ervan gebruik te maken.”

Financiële instrumenten zijn van cruciaal belang om de economische gevolgen van de crisis te helpen opvangen

Meer nog dan anders zijn financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelenkapitaal en schulden, leninggaranties, durfkapitaal en faciliten met risicodeling) tijdens de crisis een hulpbronnenefficiënte manier de gebrenid omken. De coronaviruspandemie heeft de kmo’s bijzonder hard getroffen en vele werknemers dreigden hun baan te verliezen, omdat bedrijven het moeilijk hadden het hoofd boven water te houden. De financiële instrumenten hebben een cruciale rol gespeeld bij de ondersteuning van de zwaarst getroffen kmo’s en er dus toe bijgedragen dat de negatieve economische corona gevolgen van decrisis voor regio’s en skongeden word in de EU. Vooral de financiële instrumenten in het kader van het Europees Fonds for regionale ontwikkeling hebben hulp geboden in the vorm van financiële producten zoals leningen, garanties en aandelenkapitaal. 365 000 kmo’s meer dan in 2019 hebben via de financiële instrumenten steun ontvangen, dwz ongeveer 1 000 kmo’s meer per dag. No total hebben 478 000 kmo’s em 2020 steun ontvangen.

READ  Vlaamse regering overweegt verplichting volledig elektrische warmtepomp bij nieuwbouw: o que é o verschil com um sistema híbrido? | MijnGidsName

Extra flexibiliteit dankzij de EU

De financiële instrumenten zijn een belangrijke troef gebleken, vooral dankzij de door het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+) geboden van extra flexibiliteit waardoor de liddenestan de sten de efde miden Belangrijk é um instrumento financeiro e um efeito de boom classificado: você tem investimentos extras para participar de investidores públicos. Tot slot zijn financiële instrumenten een kostenefficiënt uitvoeringsmechanisme com zeer lage beheerskosten en vergoedingen.

Achterrondinformatie

Ter ondersteuning van beleidsmaatregelen en programma’s kan de EU voor financiële instrumenten onde gedeeld beheer zorgen via financiële intermediairs in de lidstaten. Startender ondernemingen, micro-ondernemingen e grotere bedrijven kunnen allemaal van dit soort financieren profiteren. Er zijn verschillende soorten financiële instrumenten: aandelenkapitaal en schulden, leninggaranties, durfkapitaal en faciliteiten met risicodeling. O período de programação 2014-2020 teve início da UE dubbel zo vaak van de financiële instrumenten van de ESIF gebruikgemaakt dan in 2007-2013.

Het samenvattend jaarverslag over de uitvoering van de financiële instrumenten bevat gegevens over de vooruitgang bij de financiering en de uitvoering van door de Europese structuur- en investeringsfondsen ondersteunde financiële instrumenten in the program dezembertperiode en 2014-2020 (to 31 2020). Het verslag é gebaseerd op de gegevens die door de managementautoriteiten zijn gerapporteerd overeenkomstig artikel 46 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 por het Europees Parlement en de Raad (de verordening gemeenschappelijke bepalingen), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 821/2014 de Commissie en fondsspecifieke verordeningen.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info