Einde ofening? — De Groene Amsterdammer

© Anjo Boligan / Cagle

Em het najaar van 2017 straalt alles en iedereen em Washington. De grote crisis die tien jaar eerder startte op de Amerikaanse huizenmarkt, om zich van daaruit over de rest van de wereld te verspreiden, lijkt overwonnen. Volgens de officiële maatstaven é de mensheid rijker dan ooit. Zelfs Europa heeft zich ontworteld aan een vicieuze cirkel van werkloosheid en bezuinigingen. Tijdens de zonovergoten jaarvergadering van het International Monetair Fonds (imf) – een soort Oerol voor economie-nerds, met geral discute, lezingen en andere evenementen – roept directeur Christine Lagarde beleidsmakers op de voorspoed te gebruiken om het dak te repareren.

Dat é hoognodig. Om de haperende economie aan te zwengelen, hebben centrale banken in crisistijd voor duizenden miljarden aan staats- en bedrijfsobligaties opgekocht. Lenen é hierdoor spotgoedkoop, maar criticali vrezen dat al dat goedkope geld tot nieuwe financiële zeepbellen zal leiden. Gelukkig é de Amerikaanse Federal Reserve líquido começou haar schuldenberg af te bouwen. Een optimistisch gestemde presidente Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (dnb) voorziet in gesprek met de in Washington aanwezige Nederlandse journalen dat de geldpers ook in Europa wordt uitgeschakeld. ‘De discussie gaat hoogstens nog over ho lang het einde uitgesteld moet worden. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren.

Wie vijf jaar later om zich heen kijkt, kan denken dat de bomen nog steeds tot in de hemel groeien. No top-honderd jonge miljonairs morrem het tijdschrift Citar deze maand presentert, wemelt het van de kersverse rijkaards: sporters, techondernemers, maar ook cryptohandelaren. Koploper é Adriaan Mol van betaaldienstverlener Mollie. Het vermogen van de 38 jarige wordt geschat op drieënhalf miljard euro.

Ok de middenklasse laat het geld rollen. Sinds het einde van de lockdowns zijn de restaurantes afgeladen. Op Schiphol nadert het antal vakantiereizigers het niveau van voor corona. Door personeelstekorten leidt dat soms tot Lange Rijen. Tegenover elke honderd werklozen staan ​​dan ook ook 133 onvervulde vacatures, além do Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Nooit eerder hadden zoveel mensen em Nederland een betaalde baan.

Reden voor een festje, zou je denken. Em plaats daarvan domineert somberheid sobre de dreigende oververhitting van de economie. ‘Denk aan de krant die niet bezorgd wordt. Het kopje koffie op het terras dat maar niet komt omdat er te weinig bedienend personeel is’, stelt cbs-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen em zijn toelichting op de nieuwste cijfers. ‘Dat je, também je van Den Haag naar Rotterdam wilt, om moet rijden omdat er een tunnel is afgesloten, doordat ziek personeel niet snel vervangen kan worden.’

Van Mulligen staat niet alleen in zijn zorgen. Tot voor kort brak de Amsterdamse aandelenbeurs record e record. Nu herst er paniek. Het consumtenvertrouwen é gedaald tot laagste niveau ooit. Zelfs in de eurocrisis waren Nederlanders niet zo pessimistisch over hun eigen financiële situatie en die van de economie als geheel.

READ  Mijnbouwreus Glencore oferece omkoping e manipulação, ver a taxa de 1 miljard em VS | Buytenland

Inmiddels heeft de schuldenberg het hoogste punt in de menselijke geschiedenis bereikt

Economen wijten dat aan de inflatie. Die foi al hoog doordat de coronacrisis de aanvoer van goederen overhoop heeft gegooid. Em Azië kwamen fabrieken en paraísos plat te liggen. Toen de vraag opveerde, bleken spullen als computerchips e hout ineens schaars geworden. Uitgevers pior com tekort aan papier om hun boeken en kranten op te drukken.

Aanvankelijk verwachtten de meeste experts dat het ongemak tijdelijk era. De Russische aanval op Oekraïne começa com jaar heeft die hoop op een snelle oplossing de grond in geboord. Net als de nieuwe ronde lockdowns na China, waar het regime koppig vasthoudt aan zijn zero-covidbeleid.

Em abril lagen de prijzen em Nederlandse winkels gemiddeld 9,6 procent hoger dan een jaar terug. Mocht het tot een totale boicote van Russisch olie en gas komen, dan lijkt een recessie onvermijdelijk. Você também pode ver niet zo ver komt heeft de inflatie verstrekkende gevolgen. Centrale banken zien gedwongen in te grijpen. Zelfs de Europese Centrale Bank (ecb) zal waarschijnlijk in juli de rente verhogen. Ook het einde van de obligatieaankopen, morra dnb-presidente Knot em 2017 al verwachtte, komt dan in zicht. Na tien vrijwel renteloze jaren lijkt dat een welkome terugkeer naar normal. Zo smelten de tekorten van de Nederlandse pensioenfondsen dankzij de nu al wat hogere rekenrente weg als sneeuw voor de zon. Ineens kunnen zij de uitkeringen verhogen para hun deelnemers.

Dat ook hierover geen gejuich opstijgt komt niet alleen door de inflatie. Er é namelijk nog een dieper liggende verklaring para inktzwarte toekomstverwachtingen. Dat zit ‘m in een vraag waar geen centrale bankier, econoom of bankier op dit moment met honderd procent zekerheid antwoord op durft te geven. É de wereldeconomie nog wel opgewassen tegen ‘normale’ omstandigheden?

Slimmeriken morre de crises van morgen willen voorspellen, moeten kijken naar de goedbedoelde oplossingen van gisteren. De kredietcrisis dreigt die ode economische wijsheid te bevestigen. Ondanks strengere regels – banken dienen meer eigen vermogen aan te houden, na Holanda é de aflossingsvrije hipotheek fiscaal ontmoedigd – staat het verdienmodel dat vijftien jaar geleden tot de krediedetcrisis over leid. Doordat centrale banken het vuur hebben geblust com goedkoop geld zijn bedrijven, huishoudens e overheden alleen maar meer gaan lenen.

De cijfers liegen er niet om. Um vooravond de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog foi de mondiale schuldenlast bijna dubbel zo groot também de total wereldeconomie, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (bbp). Toen Lagarde em 2017 ertoe opriep het dak te repareren als de zon schijnt, stonden bedrijven, overheden en huishoudens nog dieper in het rood: 225 procent van het bbp. Sindsdien zijn hun financiën verder verslechterd. Het coronavirus dwong overheden miljarden uit te trekken om banen en bedrijven overeind te houden. Inmiddels heeft de schuldenberg het hoogste punt in de menselijke geschiedenis bereikt: 256 procent van de wereldeconomie. Dat é 226 biljoen dólares – geen negen, maar twaalf nullen dus.

READ  Eucalyptus zou de Portugese economie er terug bovenop helpen maar...

Nu de centrale bank gaat stoppen met haar stimuleringsbeleid gaan de problemen opvlammen

Die ongemakkelijke waarheid viel makkelijk te negeren zolang de rentetarieven nihil waren. Als geld lenen niet langer geld kost, zijn schulden geen problem. Dat verandert nu de rente oploopt. Plotseling heeft de wereldeconomie wat weg van een slechte zombiefilm. Een durante een staan ​​de doodgewaande boosdoeners de 2007 e 2008 op. Springlevend. Sterker nog, de breukvlakken onde onze welvaart ogen kwetsbaarder dan ooit.

Zoals de schulden van bedrijven. Nederland vindt zichzelf verre van spilziek. Dat beeld klopt voorzover het de overheidsuitgaven betreft. O valor de 85,5 miljard de euros em melhores do que o coronavírus é de 10 milhões de dólares de staatsschuld slechts 55 procent de bbp – ruim onde toch al zeer strenge Europese plafond van zestig procent. Também het gaat om de wijze waarop ondernemingen zich financieren, is de Hollandse zuinigheid echter ver te zoeken. Durante o período de coronacrisis, a geração de bedrijfsschulden conheceu 166 procent do bbb antes de sua gema na zona do euro. Dat é niet zonder risico. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren met de talrijke maaltijd- en flitsbezorgers nu lenen duurder wordt? Zij fez zelden winst, maar geven wel miljoenen uit aan vervoer, lojas escuras en bezorgers.

Nog veel ernstiger está situado em Landen als Turkije en Argentinië, waar lokale bedrijven geld hebben geleend in snel duurder wordend dólares. Na China, goed voor bijna een derde van de mondiale bedrijfsschulden. Na decennia van groei op de pof wil het land die intomen. Dat é makkelijker gezegd dan gedaan, zoals de zich voortslepende Evergrande-soap laat zien. De vastgoedontwikkelaar gaat gebukt onde een schuldenlast van een slordige driehonderd miljard dollar. Klanten moeten vrezen para hun nieuwbouwhuis. De autoriten hebben intussen heel andere zorgen: wat als een bankroet de hele Chinese vastgoedbubbel doet barsten?

Het door schulden gekwelde bedrijfsleven é niet de enige oude bekende die zich deze dagen meldt. Aan de vooravond van de kredietcrisis bedroeg de Nederlandse hypotheekschuld een kleine zeshonderd miljard euro. Inmiddels stat de teller op 783 miljard euro. Hoewel 95 procent van die leningen een looptijd van tien jaar of langer heeft, is het geen fijn idée dat de hypotheekrente in korte tijd verdubbeld is.

En dan is er nog de eurocrisis. Toen Griekenland, Portugal e Irlanda aan de rand van de afgrond stonden, analyseerden gezaghebbende economen als Joseph Stiglitz dat de Europese economieën simpelweg te verschillend zijn om in én muntunie te passen. Zuid-Europa zakte al bezuinigend en hervormend weg in een uitzichtloze recessie. Ondertussen klaagden de Duitsers en de Nederlanders dat ze de portemonnee moesten trekken. De ecb bood uitkomst. O presidente da Toenmalig, Mario Draghi, beloofde ‘o que for preciso’ te doen om de muntunie te redden. Em daaropvolgende jaren daalden de rentes die de zwakkere eurolanden betalen over hun schulden.

READ  O número de infecções por Omicron sobe para cerca de 80

Meester de marca? Nu de centrale bank op het punt staat te stoppen met haar monetaire stimuleringsbeleid dreigen de problemen op te vlammen. Het verschil in rent dat Duitsland en Italië betalen over leningen met een looptijd van tien jaar – de beruchte ‘espalhar’ – está em korte tijd opgelopen naar zo’n twee procent. Daar zal het niet bij blijven. Tel daarbij op dat Italië para ruim 150 procent van het bbp in the rood staat, dat de economie bijna tien keer zo groot is also die van Griekenland, en het is duidelijk: dit land is te groot om te redden.

‘Ze campen encontrou um dilema’, zei de Duitse socioloog Wolfgang Streeck em 2013 em uma entrevista com De Groene. Het gesprek ging over de centrale bankiers en hun in historisch opzicht unieke obligatieaankopen. ‘Enerzijds moeten de geldinjecties, die financiële doping, toegediend blijven worden. Anderzijds weten ze dat stimulerende middelen op termijn dodelijk kunnen zijn.’

Streeck tinha net daarvoor Gekochte tijd: De uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme geschreven. Daarin laat hij zien hoe ons economische systeem al sinds de jaren zeventig em crise verkeert. Telkens kochten beleidsmakers tijd. In de jaren tachtig deden ze dat door de staatsschulden snel te laten oplopen. Daarna foi feito para o crédito privado aangemoedigd, no caso de hipotecas de armas e cartões de crédito. Em 2008 zetten de centrale banken de geldpers aan. Steeds was het doel: de bestedingen van de grote meerderheid van de bevolking op peil houden – zónder de torenhoge winsten van de poucos felizes aan te provou.

Dit jaar zal blijken de het einde oefening é, de dat er toch nog onvermoede mogelijkheden zijn om extra tijd te kopen. De uitkomst bepaalt hoe nós mais tarde terugkijken op deze tijd. Kampte de wereld in 2022 met de naweeën van een korte coronadip die het consumptiefeestje voor heel even onderbrak? Of leefden de mensen, zonder het te beseffen en onderbroken door korte periodes van opklaringen, in wat in toekomst bekend zal komen te staan ​​als De Lange Kredietcrisis?

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info