Edouard Herinckx (CEO Thomas & Piron): ‘De hele waardeketen beheersen, bidt vandaagveel voordelen’

Geschreven conheceu a van de conteúdo de marca Thomas e Piron

De Bouwgroep Thomas e Piron heeft een sterk 2021 achter de tapete em verwacht ook veel van
dit jaar, ondanks de talloze uitdagingen. De overname van Galère eind 2021 zal alvast voor
een groeipool extra em Groep zorgen. Een goed moment om bij CEO Edouard Herinckx aan
te kloppen om de goede cijfers tegen het licht te houden en naar de toekomst te kijken.

Enkele kerncijfers van Thomas & Piron em 2021

  • Mais de 696 milhões de euros, e 10% de desconto em dez opções de 2020
  • Een EBITDA de 88 milhões de euros
  • Een eigen vermogen van 329,6 miljoen euro
  • E uma taxa de solvabilidade de 28,3%
  • 780 huizen, 895 apartamentos e 90 sleutelklare renovações em 2021 opgeleverd
  • Eind 2021 telde de groep 2.407 medewerkers (vandaag 3.100 met de medewerkers van Galère erbij)

Naast deze sterke cijfers foi 2021 ook gekenmerkt door een grote overname, die van de
vennootschap Galère

Herinckx: Nós nomeamos het bouwen civieltechnisch bedrijf Galère, actief in België, en de
Luxemburgo dochtervennootschap Galère Lux sobre van de Nederlandse groep BAM. De
toevoeging van de 650 medewerkers van Galère aan onze organisatie zorgde voor een
stijging van 25% van ons personeelsbest. Het voordeel van deze overname é dat onze
ativiteiten zeer complementar zijn. Galère staat bijvoorbeeld bekend om haar activiteiten
op het gebied van openbare werken en civiele bouwkunde, gebieden waarop wij in de BeLux
niet erg actief waren. Nós kijken ook nog steeds naar outro overnamemogelijkheden: por
semana krijgen nós 1 a 2 dossiers binnen e die proberen nós zo snel mogelijk te bestuderen.
Het liefst gaan we verder in dossiers waar we de enige kandidaat zijn. Vandaag liggen 2
dossiês concretos op tafel.

U staat 6 jaar aan het hoofd van de groep. O que foi uw groeistrategie?
Herinckx: Nós começamos a trabalhar com a equipe uitgebalanceerd neergezet en ons geofocust op
teamwerk, eigen veranwoordelijkheid e het nemen van eigen initiatieven. Nós hebben ook
geïnvesteerd em digitalizar van de Groep waardoor veel stappen binnen het bouwproces
sneller kunnen verlopen. En daarnaast is het ongetwijfeld een voordeel om slechts één
aandeelhouder te hebben, waardoor we snel kunnen schakelen en beslissingen nemen.
Onze aandeelhouder é een echte aannemer die risico durft te nemen en elk jaar bijna alle
winst opnieuw in de groei van de Groep investeert, waardoor we over een sterk eigen
vermogen beschikken.
E por último, mas não menos importante, nós een geïntegreerde Groep.

READ  Salário até € 10 devido ao ajuste de imposto retido na fonte

Waarom é dit laatste een sterkte van de Groep?
Herinckx: Het is onze kracht dat we de control en kennis over de verschillende stappen in
het bouwproces hebben. Dat gaat van het feito van een concept tot de ontwikkeling, de
constructie en bouw, de comercializatie en vaak ook het onderhoud van de gebouwen.
Natuurlijk hebben we ook studiebureaus, architecten en soms ook onderaannemers nodig
maar het feit dat we de hele waardeketen beheersen, biedt ons een enorm voordeel.

Het leeuwendeel van de omzet in 2021 werd in thuismarkten Franstalig België en
Geboekt Luxemburgo. Gaat dit veranderen?

Herinckx: Sinds kort hebben we een geografische diversificatie doorgevoerd en zijn we actef
em Zwitserland, Portugal, Frankrijk en Marokko. Het voordeel is dat alle landen verschillend
zijn. Em Zwitserland bijvoorbeeld kunnen nós bijna niet volgen omdat een enorme vraag
naar residentieel vastgoed en infrastructuur is. Nós bekijken daar ook een
overnamemogelijkheid. Em Frankrijk zien nós dan weer heel wat potentieel om ons
marktaandeel op de residentiële woningmarkt uit te breiden. Em Portugal nemen negociamos aan
3 projecten die na plevering in de cijfers komen. En we mogen Vlaanderen niet vergeten
waar we na het verkrijgen van de vergunningen 2 projecten in Vlaams-Brabant zullen
comece De doelstelling é uiteindelijk dat overal waar we actief zijn, we competitief en
goed geoorganiseerd uit de hoek kunnen komen.

Hoe zit het conheceu a concorrência no mercado Belgische?
Herinckx: Er is veel concurrentie maar we zijn ervan overtuigd dat we, zoals eerder gezegd,
dankzij onze sterke organisatie een competitief voordeel hebben. Nós ganhamos daarenboven uit
van onze eigen kracht dankzij de 1.800 arbeiders eigen die we in dienst hebben. Veel dingen
zelf kunnen uitvoeren, é vandaag een groot voordeel. Nós fizemos uma enorme expansão om
ons personeel op te leiden en proberen op allerhande manieren de productiviteit te
verhogen. We hebben ook onze aankoopstrategie herbekeken: we voeren minder in werken
meer conheceu parceiros lokale. En webben onze afhankelijkheid van partners vermininderd door
zelf meer estagiário te doen.

READ  Jumbo completa um master de vinte sucursais na Flandres | Economia

Wat zijn de financieringsplannen? Nieuwe aandeelhouders, een nieuwe obligatie-uitgifte
de iets anders?

Herinckx: Vandaag hebben we geen plannen om onze aandeelhoudersstructuur te
veranderen. Nós zijn echter wel een nieuwe obligatie-uitgifte aan het voorbereiden in
navolging van de obrigaties die we eind 2020 reeds hebben uitgegeven. Toen haalden nós bij
Institutionelen 33 milhões de euros op.

Hoe is de Groep de pandemie doorgekomen?
Herinckx: We hebben 4 a 5 weken het werk op onze werven moeten stilleggen en tijdens die
periode hebben we nagedacht hoe we onze manier van werken anders konden aanpakken:
we waren dan ook klaar als het licht weer op groen werd gezet. Em tegenstelling tot andere
groepen die een beroep deden op onderaannemers waarvan de werknemers vaak in het
buitenland gestrand waren, konden wij onze werknemers onmiddellijk weer aan de slag
gana tarde. Daardoor konden we snel ons werk inaln dat verplicht stilgelegd moest
palavra. Bovendien estava ons orderboek van goede kwaliteit en zaten de
weersomstandigheden mee. Tegelijkertijd hebben we van deze periode gebruik gemaakt om
onze processen te bekijken.

En vandaag zijn er enorm veel uitdagingen. Hoe gaat u hiermee om?

Herinckx: Ele é moeilijk om de vastgoedmarkt te voorspellen. Nós zijn in ieder geval goed voorbereid op de talloze uitdagingen die zich zouden kunnen voordoen. Iedereen weet dat het moeilijker gaat worden: we staan ​​aan het einde van een economische cyclus. Het zou kunnen dat we in 2022 een omzetdaling moeten toestaan. Vandaag zijn er zoveel onzekerheden dat het moeilijk is on het verloop van het jaar goed in te schatten. Er zijn enerzijds vraagtekens hoe de administratieve bepalingen en de BTW zullen evolueren, en anderzijds is er de vraag wat de impacto van de hogere rente, de orlog in Oekraïne maar ook de recente verkiezrijzinjkz lag. Nós hebben een grote grondreserve en kunnen vrij beslissen op welke terreinen we de toekomstige projecten starten. Deze luxe zorgt ervoor dat we afhankelijk van de marktomstandigheden zelf bepalen wanneer we schakelen en de gaspedaal induwen.

READ  Irlanda pronta para aumentar o imposto sobre as sociedades em empresas multinacionais para 15% | Dinheiro

De rente é inderdaad flink gestegen. Welke impact zal dat op de woningmarkt hebben?
Herinckx: De huidige 10-jarige rente staat op 2,3% en dat is hoger dan de 1% niet zo lang
geleden, dus er zal een impact zijn maar men mag die niet overschatten. Abra o gemiddelde
aankoopprijs van één van onze appartementen of woningen zal dit ongeveer een 100 euro
extra per maand aan aflossing zijn. Met onze nieuwe energie-efficiëntere wooneenheden ga
je echter tegelijkertijd ook flink kunnen besparen op je energiefactuur.

De Belgische huizenmarkt é overgewaardeerd?
Herinckx: Ik denk van niet. Em sommige steden met een beperkt aanbod, is er wel wat
especulatie maar in de rest van de markt zien we dat niet. Zeker em vergelijking conheceu onze
buurlanden, anangezien de goede kwaliteit van de woningen, kunnen we niet van overdreven
prijzen falado. En ik kan ook stellen dat de woningen van Thomas & Piron billijk zijn
geprijsd.

Hoe belangrijk é duurzaamheid em ESG?
Herinckx: Nu kijken we vooral hoe we energie kunnen besparen onder andere via een goede
isolatie van de woning. Duurzaamheid é echter meer dan dat en een belangrijk doel voor de
toekomst. De bouw heeft nog steeds een slecht imago gezien de hoge CO2-uitstoot om
onder meer cement en beton te produtoren. Er zijn nog geen mirakeloplossingen hiervoor
gevonden maar er wordt aan gewerkt. Em op ESG-vlak hebben nós nog werk aan de winkel,
zo mais de top de onze Groep vervrouwelijken. Dat é echter een werk van lange adem
aangezien de bouwsector een mannenbastion is. Bij onze bedienden tellen we 35% vrouwen
maar bij onze arbeiders zijn er slechts 2 vrouwen.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info