De onderschatte kunst van het ruiken

Veel coronapatiënten konden niets meer ruiken. Dat é ingrijpender e nós vaak denken. Wetenschappers besteden daardoor weer meer aandacht aan ons reukvermogen – maar het herstel van onze neus staat nog maar in de kinderschoenen.

Het coronavirus blijft wetenschappers verbazen. Nós dat een van de eerste sintomas de een besmetting het verlies van geur en smaak kan zijn. Dat blijkt ook een van de hardnekkigste sintoma. Een studie in het gespecialiseerde vakblad Rinologia conclui dat 46 procent van de mensen die ernstig ziek werden na een coronabesmetting een jaar later nog altijd kampt met reukproblemen – wereldwijd gaat het om tientallen miljoenen mensen. Bij liefst 7 procent foi het geurvermogen na een jaar nog altijd helemaal weg. Onderzoekers vrezen dat efeito zo erg kan zijn dat sommige mensen hun geurvermogen nooit meer terug zullen krijgen.

Mensen zouden onbewust de angst van anderen oppikken uit geursignalen die uit hun zweet komen.

Er zijn genetische factoren in het spel, waardoor sommige mensen een hoger risico op langdurig geurverlies lopen dan andere. Volgens estudou em Genética da Natureza zijn slachtoffers com een ​​bepaalde variante van een gen dat tussenbeide komt in de verwerking van geurmoleculen, kwetsbaarder para geurgevolgen van een coronabesmetting e outros. Ook gezondheidsaspecten kunnen een rol spelen. Patiënten conheceu de ziekte van Alzheimer, zelfs in beginnende vorm, zouden een groter risico lopen.

Bizar é o efeito de diversas variantes de coronavírus em uma única vez que o vírus é o dat van het oorspronkelijke. Slachtoffers van de alfavariant – de eerste na het originele Chinese virus – hadden de helft minder kans op georproblemen dan de eerste patiënten. Voor de omikronvariant é nog maar 17 procent. De verschillen hebben ongetwijfeld te fez com variações no manier waarop de verschillende virusvarianten ons lichaam besmetten. Maar hoe dat em zijn werk gaat, não é nog niet duidelijk.

Veros permanentes

Neus-, keel- en oorarts Laura Van Gerven (UZ Leuven) e haar collega’s toonden in een verslag in Célula aan dat de problemtiek van geurverlies geen gevolg é van aanvallen van het virus op zenuwcellen in de neus, maar wel op neusondersteunende ‘sustentaculaire’ cellen. Daarin zou het virus zich ongeremd voortplanten. De viral actie in the cellen zou een zware afweerreactie van het lichaam uitlokken, waardoor de geurneuronen zelf niet meer in staat zouden zijn om hun informatie naar de hersenen door te geven. En verslag in Natureza stelde zelfs dat een vermindering van geursignalen naar de hersenen tot significante veranderingen in bepaalde hersenzones kan leiden. Die zouden de gevolgen van een besmetting op de geur een permanente karakter geven.

READ  As casas de repouso não podem mais ser fechadas

De geurproblematiek in de coronacrisis é zo groot dat er wereldwijd meer aandacht é voor onderzoek naar ons reukvermogen. Het wetenschappelijke topvakblad Natureza wijdde er zelfs een especial aan. Nós hebben de neiging om de impact van ons geurzintuig te onderschatten, zeker in vergelijking met het zicht en het gehoor, die ons meer informatie zouden verschaffen. Als je vergelijkt met andere diersoorten, komen wij er op het eerste gezicht inderdaad bekaaid af. Een mens heeft zo’n 4 miljoen geurreceptoren in de neus, een konijn 100 miljoen een hond 300 miljoen.

Het enginee van honden om geuren te detecteren is ook een stuk verfijnder dan het onze. Ze jagen veel meer ingeademde lucht over hun geurreceptoren dan wij, zodat ze er veel meer geurmoleculen uit kunnen oppikken. A zona em hun hersenen die geurprikkels verwerkt (de bulbus olfactorius) é dertig keer groter dan de onze, alle lichaamsverhoudingen in acht genoma. Het is dat verschil dat ertoe leidde dat de eerste hersenonderzoekers in de negentiende eeuw concluiden dat de geur voor ons minder belangrijk is dan de andere zintuigen, zeker em combinação com debbsveigeling ren dat vasto dat we nogal extreme omstandigheden, zoals een bakkerij met vers brood of ein riool.

Geurzintuig kreeg zelfs het label ‘primitief’ opgeplakt, omdat veel e outros sterk op draaien – wij wilden toch zo graag anders e vooral beter zijn. Geurperceptie zou lange tijd em contraste scherp gesteld zijn com onze zo geroemde ‘vrije wil’. Maar recente hebben wetenschappers em Ciência aangetoond dat onze bulbus olfactorius em verhouding wel veel kleiner é dan die van honden de muizen, maar wel min de meer hetzelfde aantal neuronen bevat, namelijk zo’n 10 miljoen. Dat aantal zou relatief constante zijn voor zoogdieren. Dus misschien zijn wij dan toch niet zo anders.

Moeders nascem

Ons geurvermogen é belangrijk para onze beleving, zeker omdat de hersenzone die geuren verwerkt direct gelinkt is aan zones for emotie en geheugen. Mensen koppelen geuren gemakkelijk en langdurig aan emoçãoele ervaringen zoals ontmoetingen of plaatsen. De geur van zonnecrème é para velen onlosmakelijk verbonden met strandvakanties, zelfs als je ze in de winter in je badkamer oppikt. Onderzoek heeft aangtoond dat Vietnamveteranen een opstoot van posttraumatische stress kunnen krijgen als ze de geor van een Aziatisch restaurant opsnuiven. Geuren zijn niet zelden gelinkt aan angst. Ze moeten ons waarschuwen para problemen zoals gaslekken en bedorven voedsel. Mensen zouden onbewust zelfs de angst van anderen oppikken uit geursignalen die bijvoorbeeld uit hun zweet komen.

Een mens heeft 4 miljoen geurreceptoren in zijn neus, een hond 300 miljoen.
Een mens heeft 4 miljoen geurreceptoren in zijn neus, een hond 300 miljoen. © Getty Images/iStockphoto

Geuren beïnvloeden hoe we ons voelen en tot welke mensen we aangetrokken worden. Estudar em eLife toonde aan dat nogal wat mensen na een eerste handcontact com iemand automatisch en onbewust hun eigen hand naar hun neus brengen, ongetwijfeld por een vorm van espontane evaluatie. Baby’s draaien em outras instâncias, mais uma vez, hun geurvermogen e outras zintuigen. Ze herkennen niet alleen de geur van hun moeders borst, maar ook van haar kledij. Mogelijk vormen ze zich al in de baarmoeder een rudimentair beeld van hoe hun moeder ruikt. Het zou een fator crucial zijn em vorming van een band tussen baby en moeder.

READ  Por que você precisa fazer xixi muito no frio

Omgekeerd toonde een estuda em Avanços da ciência aan dat baby’s geurmoleculen uit hun voorhoofd loslaten, die een verschillend effect op mannen en vrouwen hebben. Bij mannen dempen ze agressieve gevoelens, bij vrouwen wekken ze die op. De geur, die we niet bewust waarnemen, zou een belangrijke evolutionaire rol gespeeld hebben in het verhogen van de overlevingskansen van een baby, in de veronderstelling dat zijn of haar welzijn erder door mannzal von rouge wordreend en word

Elk zijn ‘geurbeeld’

Ook onze anatomie wijst erop dat zelfs geuranalyse para ons iets fundamenteels is. Também nós em onze oren een geluidsprikkel opvangen, gaat die via twee tussenstations in de hersenen naar de gehoorzone voor verwerking. Maar georprikkels gaan van de neus rechtstreeks naar het georcentrum in hersenen. Dat stuurt prompt sinalizar outras áreas. Ele é o enige voorbeeld em ons lichaam van wat als een ‘primitief’ zintuig wordt beschouwd, maar dan in betekenis van zenuwcellen die em contato direto com buitenwereld staan ​​en hun informatie zonder omture. Het moet de reactiesnelheid bevorderen.

Mensen hebben zo’n 400 verschillende types van geurreceptoren in hun neus, in verschillende verhoudingen. Dat zorgt ervoor dat niet iedereen op dezelfde manier op een georprikkel reageert. Uiteenlopende ervaringen conheceu geuren maken dat iedereen zijn eigen ‘geurbeeld’ heeft. Zeker omdat elk van de 400 receivertypes anders reageert op eenzelfde prikkel. Er lijken dus eindeloos veel mogelijkheden te zijn hoe iemand geurprikkels ervaart – detalhes daarvan zijn nog lang niet in kaart gebracht. Estudar em Anais da Academia Nacional de Ciências toonde aan dat één verandering in de genetische informatie voor één receiver kan volstaan ​​​​om een ​​​​ander geurpatron te ontwikkelen.

Haargroei em maravilhas

De vertaling van geurmoleculen in elektrische signalen gebeurt door speciale ankermoleculen op de zenuwcellen in de neus. Verrassend era a grande revelação dat die niet alleen in de neus, maar ook elders in het lichaam worden gevonden. Ze zouden een rol spelen in organen variërend van long tot nier, processen als haargroei en wondgenezing en ziektes als kanker en aderverkalking. Wetenschappers gaan er nu van uit dat ze in alle menselijke cellen voorkomen, wat vragen doet rijzen over hun evolutionaire achtergrond. Zijn geurreceptoren in eerste instantie ontwikkeld om interne communicatie in een lichaam te bevorderen, of zijn ze pas in tweede instantie algemener geworden en extra interne functies gaan uitoefenen? Het klinkt als een louter filosofische kwestie, maar het bevestigt dat onze geurmogelijkheden een veel grotere impact op ons doen laten hebben dan we tot voor kort aannamen.

READ  Jim perdeu seu pai para a raiva: 'Eu não quero que a mesma coisa aconteça com as pessoas'

Die onderschatting leidt ertoe dat mensen die met reukverlies kampen amper op medische hulp kunnen rekenen. Laten nós não vergeten dat reukproblemen ook zónder virale besmetting voorkomen. Volgens e uma análise recente em Relatórios atuais de alergia e asma Zou 5 a 15 procent van de bevolking conheceu een vorm van ‘geurhinder’ te kampen krijgen – para 65-plussers zou het de helft zijn. Em industrielanden zou een belangrijke oorzaak een chronische ontsteking in de neus als gevolg van vervuilende factoren in de leefomgeving zijn. Trouwens, georverlies (anosmie) é maar én uiting van de problemen. Parosmie é een outro: veel geuren manifesteren zich als één dikke en dikwijls onaangename geurbrij. Er is ook fantosmie, waarbij je geuren waarneemt die er niet zijn. Ook die laatste twee komen geregeld voor bij coronapatiënten.

Behandelingen liggen niet for hand. De meest algemene é een geurtraining om het verloren georvermogen op te rakelen door herhaalde stimulatie met goed herkenbare geuren – een soort fisioterapia para neus. Meestal omvat het een blotstelling aan vier goed ruikende en sterk van elkaar verschillende oliën, twee keer per dag gedurende maanden. Na een aantal maanden wordt overgeschakeld op vier andere geuren, wat het herstelproces zou versnellen. Mirakels moeten er niet van worden verwacht.

Echte medische ingrepen zijn er niet. Ele é usado para estudar a molécula em que é usado o geneesmiddel kunnen worden ingezet. Er wordt gezocht naar ontstekingsremmers en middelen om het herstel van geurreceptoren te versnellen. Er é bem o conceito de ‘aro’. Een geurzenuw kan zichzelf herstellen als hij beschadigd wordt, en geurcellen in de neus kunnen zich vernieuwen. Meestal gebeurt het te traag om een ​​leefbare oplossing te zijn. Een wetenschapper stelde in Natureza dat sommige mensen conheceu geurverlies permanentes na een viral besmetting vele jaren mais tarde ineens hun reukvermogen terug kunnen krijgen também gevolg van de regeneração espontânea de hun geurreceptoren. Você pode ler e ter mais troost para mensen die amper nog iets ruiken of smaken.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info