De groei-economie ligt op ramkoers met het leven op aarde

er is draagvlak voor doortastend optreden om de klimaatverandering tegen te gaan. Een meerderheid van de Europeanen wil dat het milieu prioriteit krijgt zelfs também dit ten koste zou gaan van groei.

Veel mensen blijven inzetten op groei als van het economisch herstel na corona, schrijft MO * Ontwikkelaar Jonas Van der Slycken. Dat komt omdat de huidige economieën structureel afhankelijk zijn van groei. Maar volgens de “ontgroei”-beweging bidt deze crisis net kansen om de economie te herontwerpen. Houden de relanceplannen van Vlaanderen, België en de Europese Unie (EU) een wezenlijke systeemverandering in, de blijven we anmodderen?

De coronapandemie leert dat samenlevingen del uitmaken en afhankelijk zijn van het planetaire ecosystem, waardoor we best rekening houden met onze ecologische impact. Menselijke ativiteiten zoals onduurzame consumptie en het ontwrichten van ecosystemen zijn immers de onderliggende oorzaken die het risico op een pandemie doen toenemen.

Daar waar corona ons geleidelijk aan vertrouwd maakt met exponentiële groei, blijven we stekeblind voor exponentiële economische groei. Data da porta groene groei niet mogelijk é, zal verdere groei de klimaat- en ecologische crise alleen maar aanwakkeren. Aangezien het destructieve, kapitalistische groeisysteem door mensen is gecreëerd, kunnen wet – gelukkig – ook anders vormgeven door het groeiparadigma te ontgroeien.

Ontgroei?

Ontgroei wil welzijn stimuleren en ongelijkheid terugdringen.

De ontgroei-beweging wil op een democratische en herverdelende manier overproductie en overconsumptie van de rijksten beperken als middel om economieën the herooriënteren in de richting van de doelen: duurzaamheid, rechtvaardigheid en welzijn.

Ontgroei Wil Welzijn stimuleren en ongelijkheid terugdringen através een vierdagenwerkweek, baanzekerheid, basisinkomen een de universele basisdiensten zoals grátis onderwijs, gezondheidszorg, onderdak, Voedsel en Openbaar vervoer, maximuminkomen een, maximumvermogen een (waardoor bijvoorbeeld het woord miljardair voorgoed uit Onze woordenschat verdwijnt) en een zorginkomen para wie onbetaald werkt door te zorgen para mens en planet.

Aangezien er grote welzijns- en consumptieongelijkheden zijn en doordat de rijksten de grootste vervuilers zijn, wil de ontgroei-beweging ook doortastende duurzaamheidsmaatregelen om hun overconsumptie te verminderen zodat dit tegelijkertijd klimaat- en milieurechtvaardigheid ten goede komt.

READ  Fronteiras de amanhã se abrem para viajantes internacionais vacinados: EUA esperam forte influxo | para viajar

Door de koolstofvoetafdruk van de rijkste 10% terug te brengen tot het EU-gemiddelde, zou ineens bijna een derde van de mondiale emissies verdwijnen.

Mais “draagvlak” dan je denkt

De uitdagingen van de 21e eeuw om de ongelijkheids- en klimaatcrisis te bezweren, zijn niet min. Om het risico op meer dan gevaarlijke klimaatverandering te beperken tot 2°C dienen emissies zo snel mogelijk te dalen; zo moeten ‘ontwikkelde landen’ jaarlijks hun uitstoot reduceren met minstens 10% zodat hun energysystem volledig koolstofvrij é de 2035 a 2040.

Het minder goede nieuws é dat de beleidsmakers het nog niet helemaal begrepen hebben dat ze gerust hun veranwoordelijkheid mogen nemen.

Het goede nieuws é dat er draagvlak é para zo’n doortastend optreden. Ten eerste, een meerderheid van de Europeanen wil dat het milieu prioriteit krijgt zelfs als dit ten koste zou gaan van groei. tweede, 70% van de Europeu vindt dat de EU niet genoeg doet om klimaatverandering aan te pakken. Ten derde, een meerderheid van de Europeanen wil dat de EU al tegen 2030(!) klimaatneutraal é.

Het minder goede nieuws é dat de beleidsmakers het nog niet helemaal begrepen hebben dat ze gerust hun veranwoordelijkheid mogen nemen. De klimaatmarsen en spijbelende jeugd maakten dan wel de Europese Green Deal mogelijk die tegen 2050 met een rechtvaardige transitie van Europa het eerste klimaatneutrale continente moet maken, toch is deze deal onvoldoende in vergelijking met wat nodig is

Maar ze está em elk geval beter dan wat het geweest had kunnen zijn.

Mudança do sistema, não mudança climática / Flickr (CC BY-SA 2.0)

De keizer heeft geen kleren aan

Zowel Vlaanderen, België als Europa schieten schromelijk tekort. De voornaamste terugkerende pijnpunten zijn: (1) groei wordt niet losgelaten, (2) er is geen wezenlijk klimaatplan om fossiele industrieën te ontmantelen, (3) groene relance-investeringen komen boven fosop onreije idk investaande armheiden onvoldoende aangepakt, en (5) er zijn te weinig plannen van de overheid om actief werk en baanzekerheid te creëren die vervuiling terugdringen en de gezondheid van mensen en ecosystemen herstellen.

Zou de Belgische regering uberhaupt het ontgroei-scenario ‘Genoeg voor iedereen’ com kernuitstap en zonder gascentrales bekeken hebben?

Vlaanderen spant de kroon en é een klimaatvertrager die haar verantwoordelijkheid doorschuift, aangezien het weigert om de Europese Green Deal te onderschrijven. Ook al zijn deze Europese plannen om tegen 2030 de CO2-uitstoot com 55% de zelfs verlagen maar een ondergrens, na verdade, com rechtvaardige en kordate klimaatactie die nodig is. Em Vlaanderen krijgen hambúrgueres vervuilende en fossiele projecten zoals Oosterweel en Ineos Project One te verteren, terwijl de abrir ruimte volgebouwd wordt.

READ  'Meer geld voor het leger, maar nog niet genoeg' - Financieel en economisch nieuws - Trends

De Belgische regering schippert para energievoorziening al een hele tijd tussen (een combinatie van) nieuwe fossiele gascentrales en een uitstel van de kernuitstap. Zou de Belgische regering uberhaupt het ontgroei-scenario ‘Genoeg para iedereen‘ met kernuitstap en zonder gascentrales bekeken hebben? Een plan waarbij nós fors minder energie verbruiken door massaal een isolatie- en renovatieprogramma uit te rollen waarbij geen enkel gezin in de kou blijft staan?

Ook salariswagens blijven bestaan ​​​​onde Vivaldi. As palavras em een ​​groen jasje gestoken, terwijl nós dit gunstregime beter zouden uitfaseren bijvoorbeeld door deze vergoeding in natura in the ruilen voor een kortere werkweek. Empirisch onderzoek tont alvast dat onder de beginstigden – veelal hoger opgeleide, veel verdienende, mannelijke werknemers – sommigen eerder beslissen om minder te werken wanneer ze een hogere vergoeding krijgen.

Na Bélgica, blijft ook een vermogensbelasting taboe, terwijl ze nochtans veel meer zou kunnen opbrengen dan voorstanders aannemen. Onderzoek recente por ecologische economen Arthur Apostel e Daniel O’Neill illustreerde immers dat eenmalige vermogenstaks tussen de 5,9 e 43,1 miljard euro zou kunnen opbrengen.

Deze taks zou zo niet alleen meer dan de helft van de budgettaire coronakost uit 2020 kunnen financieren, maar de rijkste 1% zou er ook nauwelijks iets van voelen.

Groeifanaten die pleiten voor groei om de pensioenen, sociale zekerheid en de schuld betaalbaar te houden, laten de ecologische crise gemakkelijkheidshalve buiten beschouwing.

Europa ziet de Green Deal também é novo groeiverhaal e tem estado de alerta de coronacrisis para 42,8 mil jardas de euros aan overheidssteun toekennen aan de reeds overgesubsidierde en bijzonder vervuilende luchtvaartsector, terwijl programma’s para vliegers frequentes nog niet afgeschaft zijn.

Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid com um enorme orçamento moet dringend em overeenstemming gebracht worden conheceu het klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal, de Estratégia do campo ao garfode biodiversiteitsstrategie en de klimaatwet.

O Banco Central Europeu (BCE) pompt miljarden no sistema financeiro instabiele en laat deze floreren, terwijl de echte economie in verval é em gewone Europeanen niet langer meekunnen en verarmen.

Dit monetaire beleid é overduidelijk geen monetaire rechtvaardigheid. De ECB é um deus do pé do euro eindelijk o democratiseren door bijvoorbeeld rechtstreeks geld op de rekening van Europese burgers te storten.

Werk aan de winkel

Enkele pionierende landen tonen dat anders kan. Overheden em Nieuw-Zeeland, Schotland, IJsland, País de Gales e Finlândia zetten volop in op een economie waar menselijk en planetir centro de welzijn staan Nieuw-Zeeland maakte zelfs een begroting op based van menselijk welzijn in plaats van op groei. Waar wachten België en de EU of zelfs Vlaanderen op om deze alliantie te vervoegen?

Het is broodnodig om het bruto binnenlands product niet langer te gebruiken als welvaartskompas. Você deve estar no duurzame ontwikkelingsdoel 8 van de VN (bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei) vervangen moet worden door alternatieve indicatoren zoals de Índice para Duurzame Economische Welvaart do painel da van de donuteconomie. Met verkeerde doelen en Indicatoren is het immers moeilijk om goed samen te leven.

Lee ok

REUTERS/Rogan Ward

Groeifanaten die pleiten voor groei om de pensioenen, sociale zekerheid en de schuld betaalbaar te houden, laten de ecologische crise gemakkelijkheidshalve buiten beschouwing. Helaas é ecologische ongeletterdheid geen geldig excuus om weg te kijken van het ontrafelende levensweb, noch om een ​​herverdeling van middelen uit de weg te gaan.

De groei-economie ligt op ramkoers conheceu o leven op aarde. Om een ​​levensondersteunende planet te waarborgen, você também pode executar om actie te ondernemen voor een economische systeemomslag zodat de economie zorgt voor mens en planet.

Crise econômica da niet: het is nooit een slecht moment om de economie gezond te feito en op een eerlijke, social rechtvaardige en ecologisch duurzame wijze te transformen.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info