Banco Duurzame NewB moet kapitaal versterken

NewB, duurzame coöperatieve bank, heeft extra kapitaal nodig door de vele aanloopverliezen. De bank mikt op 40 miljoen euro vers geld, waardoor ze voor jaren goed zou zitten.

De bank NewB boekte het afgelopen jaar een verlies de 9 miljoen euro. Isso é meer dan een verdubbeling tegenover 2020, toen of bank officieel uit de startblokken schoot. Jaar zal het verlies nog open: tot 11 miljoen schat Thierry Smets. Hij é nu anderhalfjaar ceo bij de bank, die intussen een volledig nieuw directiecomité heeft.

De verwachte verliezen para dit jaar nopen tot een kapitaalverhoging, want rekening houdend met de verliezen sinds de oprichting van de bank, zou het eigen vermogen erdoor aanzienlijk dalen tot minder dan de helftal van de bank. O bedrijfsrevisor pode ser encontrado no novo jaarverslag, dat eerstdaags on-line komt, para obter o overlevingskansen de NewB.

NewB laat klanten zelf hun rekeningkosten bepalen

Toch loopt het allemaal mis, zegt ook voorzitter Bernard Bayot, die vanaf dag én bij NewB Petrokken was. ‘Met het nieuwe kapitaal zullen we meer kredieten kunnen verstrekken. Met die middelen willen we vooral inzetten op de energietransitie. Essa vagabunda perfeita em um bij onze roeping.

Katrien Beuckelaers, diretora comercial de NewB, zegt dat NewB ervan uitgaat dat de bank in 2026 break-even zal draaien. Dat é het punt waar noch winst, noch verlies wordt gemaakt. Tot dan stapelen de verliezen zich nog op. Dat bijvoorbeeld dit jaar de verliezen verder uitdiepen, é normal zegt Smets. ‘Afgelopen jaar é nossa equipe verdubbeld para 50 medewerkers. Die expansie weegt dit jaar voor 12 maanden mee in de boeken.’

READ  22 de abril. Net binnen: Toon Hermans superado

NewB posição zich também é um banco de varejo alternativo para o mikt de pesquisa de locais em economia social e de pesquisa de climatização. O banco telefonou para 116.000 cooperados, com 17.000 pessoas que chegaram ao NewB. Om break-even te halen, zijn er 118.500 klanten nodig.

‘Ok het rentepeil é van belang. Temos 150 miljoen aan deposito’s en op dat geld betalen we aan de ECB een strafrente van 0,50 procent’, zegt Smets. De verwachting é dat de ECB mogelijk dit jaar nog de rente positief zal maken. Maar NewB não quer saber de mim.

Nuchtere Vlamingen

NewB haalde sinds zijn oprichting al 50,2 miljoen op. Daarvan bleef eind 2020 nog maar 33,7 miljoen over. Incluindo verliezen van afgelopen jaar, é het eigen vermogen wellicht al gezakt tot onder de helft van het kapitaal, waardoor herstelmaatregelen nodig zijn. E o bestaan ​​​​uit de beoogde kapitaalverhoging van 40 miljoen. Wie zal dat geld op tafel leggen?

‘We richten ons niet tot de gewone coöperant, maar mikken op Institutionele partijen en hopen dat ook de regio’s en de federale overheid ons ondersteunt’, zegt Bayot. Na verdade, as organizações de Franstalige são meer (start)kapitaal op tafel dan Nederlandstalige. ‘Vlamingen kijken meer naar cijfers en feiten. Nu de base de NewB er é, nós temos interesse em Vlaamse kant toenemen’, zegt Beuckelaers.

NewB kan ook zijn doorstart nemen als het een twaalftal miljoen vindt, maar de bedoeling is om in één keer voldoende op te halen om enkele jaren verder te kunnen. ‘Als we geen 40 miljoen vinden, dan moeten nós conhecemos onze raad van bestuur en de toezichthouder, de Nationale Bank, overleggen wat de volgende stappen zijn. Maar we gaan ervan uit dat wet geld vinden’, zegt Smets. Hij verwacht deze zomer de em setembro de kapitaalverhoging rond te hebben. NewB heeft com verschillende partijen al contacten om geld op te hoesten, maar nog geen contracten.

READ  IVDP organiza degustações de vinho do porto online em 11 países

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info